Pradinio ir specialiojo ugdymo Lietuvoje analizė informacinių technologijų naudojimo požiūriu
Švietimas žinių visuomenėje
Valentina Dagienė
Danutė Krapavickaitė
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2007.0.3452
PDF

How to Cite

Dagienė V., & Krapavickaitė D. (2007). Pradinio ir specialiojo ugdymo Lietuvoje analizė informacinių technologijų naudojimo požiūriu. Information & Media, 41, 98-114. https://doi.org/10.15388/Im.2007.0.3452

Abstract

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose kompiuterių skaičius artėja prie Europos Sąjungos šalių vidurkio (15 mokinių vienas kompiuteris). Itin palankus santykis pagrindinių ir vidurinių mokyklų vyresnėse klasėse (8 : 1). Tokia buvo poros dešimtmečių informacinių technologijų diegimo strategija: pirmiausia stengtis aprūpinti kompiuteriais vyresniąsias klases. Kaip rodo tarptautiniai tyrimai, gerų rezultatų pasiekiama naudojant informacines ir komunikacines technologijas pradinėse klasėse ir ypač – specialiajame ugdyme. Norint išsiaiškinti, kokia padėtis šiais klausimais Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse, buvo atliekama kompleksinė tarptautinių tyrimų, mokslinių publikacijų, ataskaitų, kitų švietimo dokumentų analizė. Viena jos dalių – empirinis tyrimas, kaip informacinės technologijos naudojamos pradinėse klasėse ir specialiajame ugdyme. Buvo atlikta 250 mokyklų anketinė apklausa ir analizuojami jos duomenys. Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai šio tyrimo rezultatai, aptariami informacinių technologijų naudojimo pradiniame ir specialiajame ugdyme ypatumai, keliamos problemos, pateikiamos išvados.

Analysis of primary and special education in Lithuania in respect of using information technologies
Valentina Dagienė, Danutė Krapavickaitė

Summary
Number of computers and other technologies is steadily increased over time. Many schools in Lithuanian have been achieving the baseline target for computerto-pupil rations. In recent years several surveys have been designed on Lithuanian schools capacity to integrate information and communication technology (ICT) into learning and teaching processes. The last one was developed in December 2006 – it was surveyed primary and special teachers, and school headmasters. The main goal of this survey is to analyze how ICT have been used in primary and special education. The paper deals with the main results of the survey.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>