Muzealizacijos linkmės
Articles
Nastazija Keršytė
Vilnius University, Lithuania
Published 2017-12-20
PDF

Keywords

none

How to Cite

Keršytė N. (2017). Muzealizacijos linkmės. Acta Museologica Lithuanica, 3, 106-138. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16129

Abstract

Svarbiausias muziejinių istorijos kontekstų formavimo XIX–XXI a. Lietuvoje problematikos objektas yra muziejų ekspozicijose perteikiamo Lietuvos istorijos pobūdžio sampratos ir praktikos. Kiti šios problematikos aspektai, pavyzdžiui, Lietuvos istorijos tekstai muziejų parodose, edukacijose, leidiniuose, nesureikšminami, nes jie iš esmės nekeičia ekspozicijomis išreikštų muziejų koncepcijų. Pasitelkiant minėtas istoriografijos apžvalgoje pozicijas bei naujus šaltinius, interaktyvią informaciją apie muziejų ekspozicijose atspindimą Lietuvos 
Išsamiau PDF rinkmenoje.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy