Muziejų misija
Articles
Nastazija Keršytė
Vilnius University, Lithuania
Published 2017-12-20
PDF

Keywords

none

How to Cite

Keršytė N. (2017). Muziejų misija. Acta Museologica Lithuanica, 3, 253-279. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16130

Abstract

Muziejų Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje–XXI a. misijos istorinė akcentų pokyčių, sampratų muziejaus kaip vertybių tezauro, švietimo, kultūrinių industrijų centro trajektorija apibrėžiama, vertinant istoriografijos pateiktas sampratas (ypač minėtas šioje knygoje) bei naujų šaltinių patvirtintą informaciją apie muziejų veiklos reglamentavimą, pasiekimus, rezultatus, veiklos pobūdžio ir poreikio tyrimus. Sureikšminamas dėmesys siūlomoms muzeologijos bendrosioms muziejų misijos apibrėžtims bei dabar Lietuvoje praktikuojamoms muziejų veiklos planavimo strategijoms dokumentuose.
istorijos pobūdį, siekiama pateikti Lietuvos istorijos raiškų perteikimo muziejų ekspozicijose esmines tendencijas ir jas suponuojančias tematikas: Lietuvos proistorė, praeities šlovė, valstybingumas, asmenybės istorijoje.
Išsamiau PDF rinkmenoje.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy