The 25th Anniversary of the Journal “Acta Paedagogica Vilnensia”
Chronicle
Acta Paedagogica Vilnensia
Published 2016-09-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2016.36.10076
PDF

How to Cite

Vilnensia A. P. (2016) “The 25th Anniversary of the Journal ‘Acta Paedagogica Vilnensia’”, Acta Paedagogica Vilnensia, 360, pp. 111-113. doi: 10.15388/ActPaed.2016.36.10076.

Abstract

Vilniaus universiteto Edukologijos katedros mokslo žurnalas „Acta Paedagogica Vilnensia“ leidžiamas jau 25 metus. Apie gana solidų žurnalo kelią kalbasi doc. dr. Roma Kriaučiūnienė ir ilgametė žurnalo vyriausioji redaktorė prof. habil. dr. Vanda Aramavičiūtė
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy