The article in modern english
Articles
A. Steponavičius
Published 1969-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1969.19864
PDF

How to Cite

Steponavičius A. (1969) “The article in modern english”, Kalbotyra, 20, pp. 119–124. doi: 10.15388/Knygotyra.1969.19864.

Abstract

Pateikiamoji teorija nagrinėja artikelį ne kaip grynai gramatinę kategoriją, bet kaip gramatinę-leksikinę kategoriją. Jos pagrindas yra žymimųjų ir nežymimųjų formų priešpastatymas. Formalūs žymimumo (arba nežymimumo) požymiai yra vadinamieji determinatyvai. Žymimosios formos – tai daiktavardžiai, kurių determinacija išreikšta vienu iš šių žodžių: the, this, that, those, my, our, your, thy, his, her, its, their, whose, which, what, arba kilmininko linksnio daiktavardžiu. Tai vadinamos žymimosios determinacijos žodžiai. Nežymimosios formos – tai daiktavardžiai, kurių determinacija išreikšta žodžiais a (an), one, another, every, each, some, any, either, neither, no, whatever, whichever arba determinatyvinio žodžio nebuvimu. Tai nežymimosios determinacijos žodžiai. Žymimosios ir nežymimosios formos priešpastatomos pagal izoliacijos (išskyrimo) reikšmę.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy