The English Vowel System in the Period of the Oldest Written Records (VIII – X cc.)
Articles
A. Steponavičius
Published 1971-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1971.20669
PDF

How to Cite

Steponavičius A. (1971) “The English Vowel System in the Period of the Oldest Written Records (VIII – X cc.)”, Kalbotyra, 22(3), pp. 19–30. doi: 10.15388/Knygotyra.1971.20669.

Abstract

Seniausių rašto paminklų laikotarpiu (VIII – X amž.) anglų kalbos balsių sistemoje skiriamąją funkciją atliko balsių kiekybė, liežuvio pakilimas, liežuvio padėtis, labializacija ir diftongikumas.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy