Contextual Means of Expressing Ingressive Action in Modern English
Articles
D. Tekorienė
Published 1973-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1973.20462
PDF

How to Cite

Tekorienė D. (1973) “Contextual Means of Expressing Ingressive Action in Modern English”, Kalbotyra, 24(3), pp. 75–79. doi: 10.15388/Knygotyra.1973.20462.

Abstract

Anglų kalbos neperfektinis veiksmažodis, pavartotas užbaigtą veiksmą reiškiančių veiksmažodžių grandinėje, įgauna pradžios veiksmo reikšmę. Šitoks kontekstinis pradžios veiksmo reiškimo būdas ypatingai ryškus slinkties, regėjimo, šnekos ir kai kurių kitų veiksmažodžių tarpe.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy