Zum Problem des Artikels im Gotischen
Articles
J. Vilutis
Published 1976-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1976.21816
PDF

How to Cite

Vilutis J. (1976) “Zum Problem des Artikels im Gotischen”, Kalbotyra, 27(3), pp. 153–160. doi: 10.15388/Knygotyra.1976.21816.

Abstract

1. Teologinis traktatas Skeirins, atrodo, parašytas VI a. pabaigoje arba VII a. pradžioje.

2. Originalo įtaka artikelio vartojimui gotiškame tekste, atrodo, nedidelė. Šiame traktate daugeliu atvejų artikelio vartojimas sutampa su jo vartojimu Areco ir Neapolio pirkimo-pardavimo sutartyse.

3. Dauguma daiktavardžių traktate (85%) yra be artikelio. Artikelio nebuvimas aiškintinas sintaksinėmis arba semantinėmis priežastimis.

4. Artikelio funkcijos labai riboto pobūdžio. Pirmykštė jo funkcija, atrodo, buvo dalyvių ir būdvardžių priklausomybės silpnajai linksniuotei fiksavimas, Vėliau artikelis ima funkcionuoti kaip substantyvacijos ir emfazės priemonė. Pastaruoju atveju jau pastebimi generalizacijos bruožai.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy