Zum Problem des adjektivischen Gebrauchs “der, die, das” in der deutschen Sprache der Gegenwart
Articles
J. Vilutis
Published 1973-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1973.20465
PDF

How to Cite

Vilutis J. (1973) “Zum Problem des adjektivischen Gebrauchs ‘der, die, das’ in der deutschen Sprache der Gegenwart”, Kalbotyra, 24(3), pp. 99–105. doi: 10.15388/Knygotyra.1973.20465.

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama adjektyvinio “der, die, das” ir žymimojo artikelio diferenciacijos problema dabartinėje vokiečių kalboje. Čia konstatuojama, kad vieningo formalaus kriterijaus diferencijuojant adjektyvinį “der, die, das” ir žymimąjį artikelį nėra.

Nustatyti demonstratyvinę adjektyvinę “der, die, das” funkciją galima tik kruopščiai išanalizavus pavyzdį.

Remiantis surinktąja medžiaga, nustatoma, kad “der, die, das” atlieka adjektyvinę parodomąją funkciją šiais atvejais:

1. Kai jis stovi šalia reiškiančio vietą ir laiką ir proleptiškai arba anaforiškai susijusio su kontekstu daiktavardžio.

2. Kai jis vartojamas su restriktyviniais, susumuojančiais, identifikuojančiais žodeliais ir pažymi anaforiškai ar proleptiškai susietą daiktavardį.

3. Kai jis vartojamas su atitinkamu daiktavardžiu tokioje kalbinėje situacijoje, iš kurios matyti, jog gestais parodomas greta esantis objektas.

4. Kai jis vartojamas su anaforiškai susietu daiktavardžiu, kurio semantika apibendrina, susumuoja tai, kas buvo pasakyta anksčiau.

5. Kai jis vartojamas su pejoratyvinę reikšmę turinčiais tikriniais ar bendriniais daiktavardžiais, kurie yra anaforiškai ar proleptiškai susiję su atitinkamu kontekstu.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy