External reviewers

Kalbotyra
External reviewers

The Editorial Board expresses their gratitude to the scholars who have, at different occasions, acted as external reviewers for Kalbotyra:

Karin Aijmer
Cori Anderson
Yinchun Bai
Kersti Börjars
Marina Bondi
Aleksej Burov
Marta Carretero
Bert Cornillie
Ineta Dabašinskienė
Justina Daunorienė
Olga Dontcheva-Navratilova
Thomas Egan
Roberta Facchinetti
Lucyna Harmon
Ulrike Haß
Tuomas Huumo
Erika Jasionytė-Mikučionienė
Rita Juknevičienė
Eglė Kontutytė
Alja Lipavic Oštir
Rosa Lorés-Sanz
Virginija Masiulionytė
Simone Mattiola
Rolandas Mikulskas
Natalia Mora-López
Tanja Mortelmans
Daniel van Olmen
Sonia Oliver del Olmo
Lina Plaušinaitytė
Birutė Ryvitytė
Elena Domínguez Romero
Anna Ruskan
Jūratė Ruzaitė
Danguolė Satkauskaitė
Birutė Spraunienė
Joanna Szczęk
Diana Šileikaitė-Kaishauri
Audronė Šolienė
Richard J. Whitt