External reviewers

Kalbotyra
External reviewers

The Editorial Board expresses their gratitude to the scholars who have, at different occasions, acted as external reviewers for Kalbotyra:

Karin Aijmer
Cori Anderson
Yinchun Bai
Krzysztof Bogacki
Kersti Börjars
Marina Bondi
Ecaterina Bulea Bronckart
Aleksej Burov
Marta Carretero
Joanna Cholewa
Bert Cornillie
Ana-Maria Cozma
Liucija Černiuvienė
Ineta Dabašinskienė
Justina Daunorienė
Olga Dontcheva-Navratilova
Anna Dutka-Mańkowska
Thomas Egan
Jan Goes
Roberta Facchinetti
Lucyna Harmon
Ulrike Haß
Tuomas Huumo
Erika Jasionytė-Mikučionienė
Rita Juknevičienė
Eglė Kontutytė
Alja Lipavic Oštir
Driss Louiz
Rosa Lorés-Sanz
Virginija Masiulionytė
Simone Mattiola
Daiva Mickūnaitytė
Rolandas Mikulskas
Natalia Mora-López
Tanja Mortelmans
Aïno Niklas-Salminen
Daniel van Olmen
Sonia Oliver del Olmo
Lina Plaušinaitytė
Birutė Ryvitytė
Elena Domínguez Romero
Anna Ruskan
Jūratė Ruzaitė
Danguolė Satkauskaitė
Dorota Śliwa
Birutė Spraunienė
Joanna Szczęk
Diana Šileikaitė-Kaishauri
Audronė Šolienė
Richard J. Whitt