External reviewers

Kalbotyra
External reviewers

The Editorial Board expresses their gratitude to the scholars who have, at different occasions, acted as external reviewers for Kalbotyra:

Karin Aijmer
Cori Anderson
Yinchun Bai
Krzysztof Bogacki
Kersti Börjars
Marina Bondi
Ecaterina Bulea Bronckart
Aleksej Burov
Marta Carretero
Joanna Cholewa
Bert Cornillie
Ana-Maria Cozma
Liucija Černiuvienė
Ineta Dabašinskienė
Justina Daunorienė
Thomas Egan
Roberta Facchinetti
Bernhard Fisseni
Jan Goes
Lucyna Harmon
Olga Dontcheva-Navratilova
Anna Dutka-Mańkowska
Ulrike Haß
Tuomas Huumo
Erika Jasionytė-Mikučionienė
Rita Juknevičienė
Eglė Kontutytė
Alja Lipavic Oštir
Driss Louiz
Rosa Lorés-Sanz
Virginija Masiulionytė
Simone Mattiola
Daiva Mickūnaitytė
Rolandas Mikulskas
Natalia Mora-López
Tanja Mortelmans
Aïno Niklas-Salminen
Daniel van Olmen
Sonia Oliver del Olmo
Lina Plaušinaitytė
Birutė Ryvitytė
Elena Domínguez Romero
Anna Ruskan
Jūratė Ruzaitė
Danguolė Satkauskaitė
Dorota Śliwa
Olga Spevak
Birutė Spraunienė
Joanna Szczęk
Diana Šileikaitė-Kaishauri
Audronė Šolienė
Richard J. Whitt