Cohesive Elements of Text-Interpretation in Character-Drawing Paragraphs of J. B. Priestley’s “Angel Pavement”
Articles
I. Vitonytė-Genienė
Published 1978-12-01
PDF

How to Cite

Vitonytė-Genienė I. (1978) “Cohesive Elements of Text-Interpretation in Character-Drawing Paragraphs of J. B. Priestley’s ‘Angel Pavement’”, Kalbotyra, 29(3), pp. 68–72. Available at: https://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/21867 (Accessed: 29June2022).

Abstract

Straipsnis skiriamas teoriniams bei praktiniams teksto interpretacijos klausimams nagrinėti. Jame tiriami paragrafo makrostilistinės struktūros jungiamieji elementai, jų išsidėstymas, tarpusavio sąveika, reikšmė ir stilistinė funkcija. perteikiant estetinę informaciją. Tekstų analizė leido nustatyti būdingą šių paragrafo makrostruktūros elementų hierarchiją (antitezė + paralelinės konstrukcijos + išvardijimas + antonimų gretinimas + pagrindinio paragrafo žodžio aktualizacija), kuri lemia nagrinėjamų tekstų semantinį ir struktūrinį vientisumą. Kontrastinis įvairių paragrafo elementų priešpastatymas ir sugretinimas nulemia jų vertinamąją-ekspresyvinę stilistinę funkciją romano charakterių portretuose. Be to, straipsnyje nagrinėjami atskirų paragrafo jungiamųjų elementų semantiniai-struktūriniai bruožai, pvz., stilistinio konteksto reikšmė, perteikiant estetinę informaciją įvairių morfologinių žodžio formų sugretinimu.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)