Le lexique du français Québecois et Canadien
Articles
Nijolė Regina Teiberienė
Romanų kalbų katedra, Užsienio kalbų institutas
Published 2006-12-01
PDF

How to Cite

Teiberienė N. R. (2006) “Le lexique du français Québecois et Canadien”, Kalbotyra, 56(3), pp. 143–149. Available at: https://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/23239 (Accessed: 1December2022).

Abstract

Straipsnyje bandoma apibrėžti Kvebeko ir apskritai Kanados prancūzų kalbos santykį su bendrine prancūzų kalba. Kvebeko (Kanados) prancūzų kalba yra vienas iš prancūzų kalbos geolingvistinių variantų ir turi, lyginant su bendrine prancūzų kalba, nemažai ypatumų ir skirtumų, būdingų tik šiam variantui. Labiausiai jie išryškėja kalbos leksikoje. Straipsnyje analizuojami ir iliustruojami pavyzdžiais svarbiausieji Kvebeko prancūzų kalbos leksikos ypatumai, t.y. skoliniai iš Amerikos indėnų tarmių, archaizmai bei dialektizmai (provincializmai), likę iš 16–17 a. prancūzų kalbos ir iš įvairių Prancūzijos provincijų dialektų bei tarmių, o taip pat kanadizmai bei kvebecizmai, t.y. žodžiai, vartojami tik Kanadoje arba Kvebeke. Minėtos leksikos analizė ir pavyzdžiai patvirtina, kad Kanados ir Kvebeko prancūzų kalbos norma dar tebėra kūrimosi stadijoje, kad ši kalba išsaugojo daugybę žodžių, kurių jau nebeliko dabartinėje bendrinėje prancūzų kalboje arba jie čia turi kitą prasmę. Taigi Kanados ir Kvebeko prancūzų kalba egzistuoja bei vystosi toliau ir ryškiai skiriasi nuo dabartinės bendrinės prancūzų kalbos.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy