Filmų vertimo problematika
Articles
Alina Baravykaitė
Vertimo studijų katedra, Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas
Published 2005-12-01
PDF

How to Cite

Baravykaitė A. (2005) “Filmų vertimo problematika”, Kalbotyra, 55(3), pp. 7–14. Available at: https://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/23246 (Accessed: 29November2022).

Abstract

Šiame straipsnyje aptariama keletas teorinių ir praktinių meninių filmų vertimo problematikos Lietuvoje aspektų. Didžiausias dėmesys skiriamas mėginimui ištirti ir įvertinti, kaip vertimo proceso metu kinta vienas semantinių filmo lygmenų – kalba. Kalbos kitimas iliustruojamas pasitelkiant pastarojo dešimtmečio filmų tekstų (vokiečių kalba) ir jų vertimų į lietuvių kalbą gretinamąją analizę, taip pat akcentuojant atskirus filmų vertimo aspektus, kurie turi lemiamos reikšmės perteikiant prasmę vertime ir gali apsunkinti kino filmų recepciją. Lietuvoje filmų vertimo problematika netyrinėta, todėl nagrinėjant šią temą remiamasi bendrosios vertimo teorijos metodologija bei praktiniais užsienio teoretikų darbais.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy