Über die Verben als Ausdrucksmittel der Modalität im Deutschen und Litauischen
Articles
Irena Marija Norkaitienė
Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas
Published 2005-12-01
PDF

How to Cite

Norkaitienė I. M. (2005) “Über die Verben als Ausdrucksmittel der Modalität im Deutschen und Litauischen”, Kalbotyra, 55(3), pp. 69–73. Available at: https://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/23254 (Accessed: 8December2022).

Abstract

Straipsnyje aprašoma modalumo sąvoka, jo turinys ir modalumo raiškos priemonės. Pagrindinis dėmesys skiriamas modaliniams veiksmažodžiams (Modalverben) ir veiksmažodžiams, kurie savo semantika ir sintaksinėmis savybėmis artimi modaliniams veiksmažodžiams. Vokiečių kalboje tokie veiksmažodžiai išskiriami kaip pusiau modaliniai veiksmažodžiai (Halbmodale arba Modalitätsverben). Sintaksiniame lygmenyje svarbią reikšmę turi vokiečių kalbos bendraties vartojimas. Lietuvių kalbos gramatikose tokiems veiksmažodžiams skiriama nedaug dėmesio. Modaliniai veiksmažodžiai paminėti tik aprašant veiksmažodžio nuosakas kaip modalumo raiškos priemones.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy