Einzelsprachliche Realisierungen des Subjekt-Impersonals: das Beispiel Deutscher Man-Sätze und Ihrer Entsprechungen im Litauischen
Articles
Vaiva Žeimantienė
Vokiečių filologijos katedra, Vilniaus universitetas
Published 2005-12-01
PDF

How to Cite

Žeimantienė, V. (tran.) (2005) “Einzelsprachliche Realisierungen des Subjekt-Impersonals: das Beispiel Deutscher Man-Sätze und Ihrer Entsprechungen im Litauischen”, Kalbotyra, 55(3), pp. 81–90. Available at: https://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/23256 (Accessed: 28 September 2023).

Abstract

Straipsnis skirtas vokiečių kalbos konstrukcijų su nežymimuoju įvardžiu man aprašymui ir jų gretinimui su lietuvių kalbos atitikmenimis. Šiuo metu mokslinėje literatūroje daug dėmesio skiriama vokiečių kalbos konstrukcijų su man aprašymui. Greta veikiamosios ir neveikiamosios rūšies bandoma pagrįsti naują neasmeninių konstrukcijų kategoriją (Impersonal), kuri apimtų ir konstrukcijas su man, gilinamasi ir į įvardžio man semantiką. Pabrėžiama gretinamųjų darbų reikšmė, nagrinėjant konstrukcijų su man problematiką, nes daugelyje kalbų, kaip ir lietuvių kalboje, nėra tiesioginio šio įvardžio atitikmens, tad tenka pasitelkti kitas, tiek veikiamosios, tiek neveikiamosios rūšies konstrukcijas. Konstrukcijų su man atitikmenų skirtingose kalbose nustatymas ir aprašymas leidžia geriau suprasti jų reikšmę ir vartojimą.

Straipsnyje bandoma išanalizuoti vokiečių kalbos konstrukcijų su įvardžiu man lietuviškuosius atitikmenis ir aprašyti šių konstrukcijų atitikties ypatumus, atsižvelgiant į apibendrinančią (generisch) ir konkrečią (partikulär) vokiečių kalbos konstrukcijų su man reikšmę.

PDF