G. Valicko, V. Justickio, K. Vanagaitės, K. Voropaj monografijos „Procedūrinis teisingumas ir žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais bei institucijomis“ recenzija
-
MINDAUGAS RUGEVIČIUS
Published 2014-11-10
https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2014.2.5093
PDF

How to Cite

RUGEVIČIUS M. (2014) “G. Valicko, V. Justickio, K. Vanagaitės, K. Voropaj monografijos „Procedūrinis teisingumas ir žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais bei institucijomis“ recenzija”, Kriminologijos studijos, 2, pp. 173-178. doi: 10.15388/CrimLithuan.2014.2.5093.

Abstract

Recenzuojama monografija yra aktualus, korektiškai atliktas, didelis savo apimtimi tęstinis empirinis tyrimas. Tyrimo objektas – subjektyvi teisingumo samprata. Teisėje visada buvo kruopščiai tiriamas įstatymų numatytų reikalavimų laikymasis, t. y. objektyvusis teisingumas. O subjektyvųjį teisingumą tyrėjai ilgą laiką ignoravo. Nebuvo įprasta moksliniuose tyrimuose analizuoti teisinių ginčų dalyvių nuostatas, jų išgyvenimus, pasitenkinimą ginčų nagrinėjimu. Tačiau neabejotina, kad subjektyvi piliečių samprata apie teisingumą teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose lemia žmonių pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis ir pareigūnais, įsitikinimą, kad visuomenėje vyrauja teisingumo principai, kad gyvenama teisingoje visuomenėje. [...]
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)