Laparoskopinės gaubtinės žarnos vėžio operacijos senyvo amžiaus pacientams
-
Povilas Miliauskas
Renatas Tikuišis
Narimantas Evaldas Samalavičius
Giedrė Rudinskaitė
Aleksas Žurauskas
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2011.1.2079
PDF

How to Cite

1.
Miliauskas P, Tikuišis R, Samalavičius NE, Rudinskaitė G, Žurauskas A. Laparoskopinės gaubtinės žarnos vėžio operacijos senyvo amžiaus pacientams. LS [Internet]. 2011Jan.1 [cited 2022Nov.26];9(3-4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2079

Abstract

Povilas Miliauskas1, Renatas Tikuišis1, Narimantas Evaldas Samalavičius2, Giedrė Rudinskaitė1, Aleksas Žurauskas1

1Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
2Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Chirurgijos klinika, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

El. paštas: povilas.miliauskas@gmail.com

Įvadas / tikslas
Laparoskopinės kolorektalinės operacijos mažiau traumatiškos, sutrumpėja hospitalizacijos laikas, greičiau atsitaiso žarnyno veikla. Tai labai svarbu senyvo amžiaus pacientams, kuriems operacijos ir anestezijos rizikos laipsnis yra didesnis. Šiame darbe buvo siekta palyginti gaubtinės žarnos vėžio operacijų, atliktų atviru ir laparoskopiniu būdu, efektyvumą pacientams, vyresniems kaip 70 metų.

Metodai
Retrospektyviai išanalizuoti pacientai, kuriems buvo atliekamos kolorektalinės operacijos dėl gaubtinės žarnos vėžio (GŽV). Pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes. Vieną grupę (LO, n = 25) sudarė pacientai, kuriems atliktos laparoskopinės kolorektalinės operacijos. Kontrolinės grupės pacientams (AO, n = 37) kolorektalinės operacijos atliktos atviru būdu per laparotominį piūvį. Buvo vertinamos pooperacinės komplikacijos, gydymo stacionare trukmė, žarnyno motorikos atsitaisymo laikas.

Rezultatai
Gydymo stacionare trukmė statistiškai reikšmingai mažesnė LO pacientų grupėje, palyginti su AO tiriamųjų grupe (7 ir 4 dienos; p < 0,05). Žarnyno motorika atsitaisė atitinkamai pirmą ir trečią parą (p < 0,05). Širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų pooperacinių komplikacijų skaičius buvo panašus.

Išvada
Po atliktų laparoskopinių kolorektalinių operacijų senyvo amžiaus pacientams pooperacinis laikotarpis yra trumpesnis, greičiau atsitaiso žarnyno veikla, palyginti su pacientais, kuriems atliktos atviros šio tipo operacijos. Senyvo amžiaus pacientams laparoskopinės kolorektalinės operacijos yra saugios.

Reikšminiai žodžiai: laparoskopinės kolektomijos, senyvas amžius.

Laparoscopic colon cancer surgery in elderly patients

Povilas Miliauskas1, Renatas tikuišis1, Narimantas Evaldas Samalavičius2,
Giedrė Rudinskaitė1, Aleksas Žurauskas1

1Vilnius University, Institute of Oncology, Santariškių Str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
2Vilnius University, Institute of Oncology, Clinic of Surgery,
Santariškių Str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania

E-mail: povilas.miliauskas@gmail.com

Background / objective
Laparoscopic colectomy has been proven to reduce hospitalization, cardiopulmonary complications, to ensure a faster return of bowel function and a more rapid return to patients’ routine activities. The laparoscopic approach should be considered as the optimal surgical method for elderly patients. The aim of this study was to compare the outcomes after laparoscopic and open colectomy in patients older than 70 years.

Methods
Twenty patients undergoing laparoscopic colectomy were compared with 22 open colectomy pacients. The study included patients aged 70 years and over. The perioperative outcome in patients was evaluated.

Results
The median in-hospital stay was significantly shorter for laparoscopic colectomy than for open colectomy patients (7 days vs. 4 days; p < 0.05). Patients in the laparoscopy group had a faster recovery of bowel function (1 day vs. 3 day; p < 0.05). The rate of postoperative cardiopulmonary complications was similar in the two groups.

Conclusion
Results of laparoscopic colectomy in patients aged over 70 years show that their postoperative period is shorter and the recovery of bowel function is faster than in patients after open colon surgery. Laparoscopic colectomy in elderly patients is safe.

Key words: laparoscopic colectomy, geriatric.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>