Prevencinis skausmo malšinimas kolorektalinėje chirurgijoje
-
Renatas Tikuišis
Povilas Miliauskas
Aleksas Žurauskas
Narimantas Evaldas Samalavičius
Giedrė Rudinskaitė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2011.1.2081
PDF

How to Cite

1.
Tikuišis R, Miliauskas P, Žurauskas A, Samalavičius NE, Rudinskaitė G. Prevencinis skausmo malšinimas kolorektalinėje chirurgijoje. LS [Internet]. 2011Jan.1 [cited 2022Dec.5];9(3-4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2081

Abstract

Renatas Tikuišis1, Povilas Miliauskas1, Aleksas Žurauskas1, Narimantas Evaldas Samalavičius1,2, Giedrė Rudinskaitė1

1 Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Chirurgijos klinika, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

El. paštas: renatas.tikuisis@vuoi.lt

Įvadas / tikslas
Epidurinis skausmo malšinimas yra vienas iš efektyviausių skausmo malšinimo būdų atliekant tiesiosios žarnos operacijas. Įrodyta, kad jis sumažina pooperacinio žarnų nepraeinamumo dažnį. Šio darbo tikslas buvo nustatyti, ar prevencinis epidurinis skausmo malšinimas yra pranašesnis už epidurinį skusmo malšinimą operacijos pabaigoje.

Ligoniai ir metodai
Į tyrimą buvo įtraukti 22 ligoniai, kuriems buvo atliktos tiesiosios žarnos rezekcinės operacijos. Atsitiktinės atrankos būdu jie suskirstyti į tiriamąją (T) ir kontrolinę (K) grupes. Abiejų grupių ligoniams taikyta tiek bendroji nejautra, tiek epidurinis skausmo malšinimas. Tiriamosios grupės ligoniams į epidurinį tarpą buvo leidžiama bupivakaino ir morfino dar neprasidėjus operacijai. Kontrolinės grupės ligoniams taikytas intraveninis skausmo malšinimas ir tik operacijos pabaigoje į epidurinį kateterį buvo leidžiama bupivakaino ir morfino.

Rezultatai
Tiriamosios grupės pacientams prireikė mažiau anestetikų operacijos metu, o skausmo intensyvumas buvo mažesnis pirmąsias 6 valandas po operacijos, palyginti su kontrolinės grupės pacientais. T grupės pacientams po operacijos reikėjo mažiau skausmą malšinančių vaistų.

Išvada
Prevencinis epidurinis skausmo malšinimas yra pranašesnis už epidurinį skausmo malšinimą operacijos pabaigoje.

Reikšminiai žodžiai: prevencinis skausmo malšinimas, epidurinis skausmo malšinimas, kolorektalinė chirurgija.

Preemptive analgesia in colorectal surgery

Renatas Tikuišis1, Povilas Miliauskas1, Aleksas Žurauskas1, Narimantas Evaldas Samalavičius1,2, Giedrė rudinskaitė1

1 Vilnius University, Institute of Oncology, Santariškių Str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University, Faculty of Medicine, Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology, Santariškių Str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania

E-mail: renatas.tikuisis@vuoi.lt

Background / objective
Epidural analgesia is one of the most effective methods of pain relief in colorectal surgery. Epidural anesthesia reduces also the incidence of postoperative ileuses. The aim of the study was to determine whether preemptive epidural analgesia performed before laparotomy is more effective then laparotomy performed at the end of operation.

Patients and methods
Twenty-two patients were included in the study. Rectum resection was performed for all patients. The patients were randomized to study T and control K groups. Both groups received a combined general–epidural anesthesia. Patients in the T group received bupivacaine and morphine via epidural route prior to laparotomy. The K group received intravenous fentanyl infusion during the operation. And at the end of operation, the K group patients received bupivacaine and morphine via the epidural route.

Results
Patients of the T group required fewer anesthetics intraoperatively and had lower pain scores in the first six hours postoperatively than patients of the K group. Also, they needed less analgesic infusion after operation than did patients of the K group.

Conclusion
The investigation has shown that the preemptive bupivacaine and morphine epidural injection is superior to the injection of these drugs at the end of operation.

Keywords: preemptive analgesia, epidural analgesia, colorectal surgery.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>