Regos nervo sužalojimas: literatūros apžvalga
-
Rūta Pukenytė
Gytis Šustickas
Jelena Ščerbak
Darius Aukštikalnis
Rimvydas Ašoklis
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2011.1.2089
PDF

How to Cite

1.
Pukenytė R, Šustickas G, Ščerbak J, Aukštikalnis D, Ašoklis R. Regos nervo sužalojimas: literatūros apžvalga. LS [Internet]. 2011Jan.1 [cited 2022May19];9(1-2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2089

Abstract

Rūta Pukenytė1, Gytis Šustickas2, Jelena Ščerbak2, Darius Aukštikalnis1, Rimvydas Ašoklis1

1 Vilniaus universiteto Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika, Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El. paštas: rutapuke@bamba.lt; gytis.sustickas@gmail.com

Regos nervo pažeidimas siejamas su sunkiu galvos smegenų, veido ar akiduobės sužalojimu, galinčiu sukelti negrįžtamą regėjimo praradimą. Straipsnio tikslas – apžvelgti literatūrą regos nervo sužalojimų etiologijos, patogenezės, diagnostikos ir gydymo klausimais.

Reikšminiai žodžiai: regos nervo sužalojimas, regos nervo avulsija, tiesioginis, netiesioginis regos nervo sužalojimas, trauminė optinė neuropatija, regos nervo dekompresija, kortikosteroidai.

Optic nerve injury: review of the literature

Rūta Pukenytė1, Gytis Šustickas2, Jelena Ščerbak2, Darius Aukštikalnis1, Rimvydas Ašoklis1

1 Vilnius University, Ear, Nose, Throat and Eyes Clinic, Santariškių Str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University, Clinic of Neurology and Neurosurgery, Šiltnamių Str. 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mail: rutapuke@bamba.lt; gytis.sustickas@gmail.com

Injury of the optic nerve is associated with a serious brain, facial and orbital trauma that may be the cause of irreversible vision loss. The purpose of the article is to review the literature for the ethiological, pathological, diagnostical and treatment aspects of the optic nerve trauma.

Key words: optic nerve trauma, optic nerve avulsion, direct, indirect optic nerve injury, traumatic optic neuropathy, optic nerve decompression, corticosteroids.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)