Akiduobės hematoma: atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga
-
Gytis Šustickas
Jelena Ščerbak
Eleonora Kvaščevičienė
Beata Lukošaitienė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2009.1.2136
PDF

How to Cite

1.
Šustickas G, Ščerbak J, Kvaščevičienė E, Lukošaitienė B. Akiduobės hematoma: atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga. LS [Internet]. 2009Jan.1 [cited 2022Aug.13];7(1-2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2136

Abstract

Gytis Šustickas1, Jelena Ščerbak2, Eleonora Kvaščevičienė3, Beata Lukošaitienė4
1 Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Neurochirurgijos skyrius,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
3 Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Rentgenochirurgijos skyrius,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
4 Vilniaus universiteto Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: gytis.sustickas@gmail.com

Subperiostinė  orbitos hematoma yra reta galvos ir veido traumos komplikacija, galinti sukelti negrįžtamą regėjimo praradimą. Straipsnio tikslas – aprašyti pacientą, kuriam buvo trauminė orbitos subperiostinė hematoma, bei apžvelgti literatūros duomenis orbitos hematomos etiologijos, patogenezės, diagnostikos ir gydymo klausimais.

Reikšminiai žodžiai: akiduobės intraorbitinė / subperiostinė hematoma, egzoftalmas, išverstakumas

Orbital hemorrhage: case report and literature review

Gytis Šustickas1, Jelena Ščerbak2, Eleonora Kvaščevičienė3, Beata Lukošaitienė4
1 Vilnius University, Emergency Hospital, Department of Neurosurgery,
Šiltnamių str. 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University, Faculty of Medicine, M. K. Čiurlionio str. 21, LT-03101 Vilnius, Lithuania
3 Vilnius University Emergency Hospital, Department of Invasive Radiology,
Šiltnamių str. 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
4 Vilnius University, Ear, Nose, Throat and Eyes Clinic,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: gytis.sustickas@gmail.com

Subperiosteal orbital hemorrhage is a rare complication of craniofacial injury, rarely can be the cause of irreversible vision loss. The purpose of the article is to present the patient with traumatic subperiosteal orbital hemorrhage and review literature for ethiological, pathological, diagnostic and treatment aspects.

Keywords: orbital subperiosteal hemorrhage, proptosis, exophthalmus

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)