Krūtinės ir kitų anatominių sričių sužalojimų gydymo rezultatų įvertinimas
-
Paulius Gradauskas
Stanislovas Maknavičius
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2010.3.2109
PDF

How to Cite

1.
Gradauskas P, Maknavičius S. Krūtinės ir kitų anatominių sričių sužalojimų gydymo rezultatų įvertinimas. LS [Internet]. 2010Jan.1 [cited 2022Aug.13];8(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2109

Abstract

Paulius Gradauskas, Stanislovas Maknavičius
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Krūtinės chirurgijos skyrius, Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius El. paštas: paulius.gradauskas@vgpul.lt

Įvadas/tikslas: Didelės kinetinės energijos traumas patyrusiems žmonėms neretai yra sužalojami ir krūtinės ląstos organai. Gydant šiuos ligonius dažnai pasitaiko su kvėpavimo sistema susijusių komplikacijų. Darbo tikslas – nustatyti veiksnius, darančius įtaką dauginę traumą patyrusių pacientų gydymo komplikacijų dažniui ir mirštamumui.

Ligoniai ir metodai: Retrospektyviai analizuoti 257 ligonių ligos istorijų duomenys. Vertinant vieno ar kelių veiksnių įtaką komplikacijų atsiradimo ar mirties tikimybei, naudota logistinė regresija.

Rezultatai: Veiksniais, galinčiais daryti įtaką komplikacijų vystymuisi ar mirštamumui, buvo įvardyti: pacientų amžius; lytis; suminis sužalojimo sunkumas; krūtinės sužalojimo sunkumas pagal AIS; chirurginės intervencijos atlikimo laikas; chirurginės intervencijos apimtis; lėtinės obstrukcinės plaučių ligos arba bronchinės astmos anamnezė, koronarinės širdies ligos anamnezė, cukrinis diabetas, šokas stacionarizavimo metu, hemotransfuzijos poreikis. Nepriklausomu komplikacijų vystimosi veiksniu buvo nustatytas suminis sužalojimo sunkumas (ISS balas). įtakojančių Mirštamumo, veiksnių nenustatyta.

Išvados: Iš sužeistųjų, patyrusių krūtinės ir kitų anatominių sričių uždarą traumą, komplikacijų radosi 39,3 %, o mirštamumas siekė 12,5 %. Suminis sužalojimo sunkumas (ISS balas) buvo nepriklausomas komplikacijų vystymosi dažnio veiksnys.

Reikšminiai žodžiai: krūtinės sužalojimas, dauginė trauma, ūminių sužalojimų sunkumas, mirštamumas.

Assessment of management results of polytraumas, involving the thorax and other anatomical parts

Paulius Gradauskas, Stanislovas Maknavičius
Vilnius University Emergency Hospital Thoracic Surgery Unit, Šiltnamių str. 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mail: paulius.gradauskas@vgpul.lt

Background / oObjective: Thoracic trauma is still one of the leading causes of morbidity and mortality in different countries. The aim of the study was to analyse the results of the management of polytrauma patients suffering from thoracic injuries.

Patients and methods: In this retrospective study, the medical charts of 257 patients were reviewed. The risk factors influencing morbidity and mortality were identified.

Results: Gender, age, ISS score, AIS score of the thoracic injury, time and invasivness of the surgery, presence of COPD or bronchial asthma, presence of coronary heart disease, diabetes, need of hemotransfusion, and shock at the arrival were analysed as the risk factors. ISS score, need of hemotransfusion and presence of COPD or bronchial asthma were found to be the prognostic factors of morbidity in the univariate analysis. Only the ISS score was found to be an independent risk factor at the multivariate analysis. No risk factors for mortality were identified.

Conclusions: The overall morbidity rate was 39.3 %, and the mortality was 12.5 %. The only risk factor independently influencing morbidity was found to be the ISS score. No independent risk factors for mortality were identified.

Keywords: thoracic injury, multiple trauma, ISS, mortality.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)