Gerklų apatinės dalies ir trachėjos stenozės chirurginis gydymas
-
Romaldas Rubikas
Regina Sasnauskienė
Paulius Gradauskas
Diana Samiatina
Vytis Bajoriūnas
Vaidas Kastravickas
Algirdas Vilčinskas
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.1.2285
PDF

How to Cite

1.
Rubikas R, Sasnauskienė R, Gradauskas P, Samiatina D, Bajoriūnas V, Kastravickas V, Vilčinskas A. Gerklų apatinės dalies ir trachėjos stenozės chirurginis gydymas. LS [Internet]. 2006Jan.1 [cited 2022Jan.22];4(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2285

Abstract

Romaldas Rubikas, Regina Sasnauskienė, Paulius Gradauskas, Diana Samiatina, Vytis Bajoriūnas, Vaidas Kastravickas, Algirdas Vilčinskas
Kauno medicinos universiteto
Torakalinės chirurgijos klinika,
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
El paštas: romaldasr@email.lt

Įvadas / tikslas

Dėl nenavikinės (pointubacinės, trauminės, idiopatinės) stenozės padaroma daugiausiai gerklų apatinės dalies ir trachėjos rekonstrukcinių (rezekcijos ir anastomozės) operacijų. Nuolat tobulinami pagrindiniai šių operacijų principai ir metodai, kurie buvo sukurti dar praeito šimtmečio septintąjį–aštuntąjį dešimtmetį. Toks buvo ir šio retrospektyviojo darbo tikslas: įvertinti laringotrachėjinės (gerklų apatinės dalies ir trachėjos) bei trachėjos nenavikinių stenozių diagnostikos ir chirurginio gydymo nestandartiniais metodais (virtualiosios bronchoskopijos, vaizdo mediastinoskopijos, anastomozės formavimo) rezultatus.

Ligoniai ir metodai

Nuo 1996 m. iki 2005 m. balandžio dėl laringotrachėjinės ir trachėjos nenavikinių stenozių operavome 47 pacientus, kurių amžių 18–69 metai. Laringotrachėjinė rezekcija ir anastomozė atlikta 11, o trachėjos – 36 pacientams.

Rezultatai

Ankstyvųjų komplikacijų radosi 4 pacientams po laringotrachėjinės ir 7 pacientams po trachėjos rezekcijos bei anastomozės operacijų. Mirė viena pacientė. Po operacijos praėjus trims–šešiems mėnesiams, geros būklės buvo beveik 90% ištirtų pacientų.

Išvados

Gerklų apatinės (postyginės) dalies ir trachėjos rekonstrukcinė operacija – veiksmingas nenavikinių stenozių gydymo būdas. "Auksiniu" gerklų apatinės dalies ir trachėjos nenavikinių stenozių diagnostikos standartu laikomą fibrobronchoskopiją gali papildyti arba kai kuriais atvejais pakeisti kompiuterinė daugiapjūvė didelės skiriamosios gebos tomografija (virtualioji bronchoskopija). Vaizdo mediastinoskopija, ištisinė anastomozės užpakalinės dalies siūlė leidžia sutrumpinti ir lengviau atlikti gerklų apatinės dalies ir trachėjos rekonstrukcines operacijas.

Reikšminiai žodžiai: nenavikinė laringotrachėjinė ir trachėjos stenozė, rezekcija, rekonstrukcija, virtualioji bronchoskopija, mediastinoskopija

Surgical treatment of laryngotracheal and tracheal stenosis

Romaldas Rubikas, Regina Sasnauskienė, Paulius Gradauskas, Diana Samiatina, Vytis Bajoriūnas, Vaidas Kastravickas, Algirdas Vilčinskas
Thoracic Surgery Clinic of Kaunas University of Medicine,
Eivenių str. 2, LT-50009 Kaunas, Lithuania
E-mail: romaldasr@email.lt

Background / objective

Benign (postintubation, traumatic, idiopathic) stenosis remains the most common indication for resection and reconstruction (primary anastomosis) of the lower part of the larynx and trachea. The basic principles and methods of laryngotracheal and tracheal surgery were introduced in the 1960s and 1970s. However, the progress in surgery has never stopped. The aim of this retrospective study was to analyse: 1) advantages and limitations of virtual bronchoscopic images, video-assisted mediastinoscopy and non-standard techniques for anastomosis; 2) results of surgical management of laryngotracheal and tracheal stenosis.

Patients and methods

From 1996 to 2005, 47 patients were operated on due to benign postintubation (44 patients), traumatic (2 patients) and idiopathic (1 patient) stenosis of the lower part of the larynx and trachea. Laryngotracheal and tracheal resection and reconstruction were performed for 11 and 36 patients, respectively. Perioperative data were obtained from case reports.

Results

One patient died in the operating room due to acute cardiac failure. There were 4 and 7 early postoperative complications following laryngotracheal and tracheal resection and reconstruction, respectively. In the period 3 to 6 months after operation, good results were obtained in almost 90% of cases.

Conclusions

Resection and reconstruction (primary anastomosis) are effective methods for treatment of benign laryngotracheal and tracheal stenosis. Flexible bronchoscopy ("gold standard" for examination of laryngotracheal and tracheal stenoses) and virtual bronchoscopy should be used as complementary techniques. Video-assisted mediastinoscopy and non-standard sutures of anastomosis have significant advantages in performing laryngotracheal and tracheal resection and reconstruction.

Key words: benign laryngotracheal and tracheal stenosis, resection, reconstruction, virtual bronchoscopy, video-assisted mediastinoscopy

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy