Pleurostomija – dar neužmirštas plaučių ir (arba) pleuros infekcinių uždegiminių ligų gydymo būdas
Original research work
Romaldas Rubikas
Lilija Šuško
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2013.4.2842
PDF

How to Cite

1.
Rubikas R, Šuško L. Pleurostomija – dar neužmirštas plaučių ir (arba) pleuros infekcinių uždegiminių ligų gydymo būdas. LS [Internet]. 2013Jan.1 [cited 2022Aug.11];12(4):219-23. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2842

Abstract

Krūtinės organų neprisipildžiusi pleuros ertmės dalis, susidariusi dėl plaučių ir (arba) pleuros infekcinių uždegiminių ligų bei pooperacinių komplikacijų, vadinama liekamąja pleuros ertme. Krūtinės chirurgijoje tai nedažna, bet sunkiai sprendžiama
bėda. Kai kiti gydymo būdai yra neveiksmingi, tenka atlikti pleurostomiją ir sanuoti liekamąją pleuros ertmę atviru būdu. Pleurostomija lieka bene vienintelis ir saugus chirurginio gydymo būdas, kai atsiveria ilgai neužgyjančios bronchų-pleuros
arba stemplės-pleuros fistulės. Pagerėjus paciento būklei, gydyti galima ir ambulatoriškai. Kai liekamoji pleuros ertmė tampa švari, atliekama plastinė rekonstrukcinė operacija vienu iš tinkamiausių būdų.
Straipsnyje nagrinėjama plaučių ir pleuros infekcinių uždegiminių ligų chirurginio gydymo naudojant pleurostomiją (I etapas) ir po jos susidariusios liekamosios pleuros ertmės plastiką (II etapas) problema, pateikiama klinikinių pavyzdžių.

Pleurostomy – still available treatment method for infectiuos inflammatory diseases of lungs and/or pleura

A pleural space not filled with thoracic organs, formed after infectious inflammatory diseases of lungs and/or pleura and postoperative complications, is called a residual pleural space. It is a rare and intractable problem in thoracic surgery. When
other treatment methods become ineffective, pleurostomy and open sanation of residual pleural cavity have to be performed. Pleurostomy remains perhaps the only and safe method of surgical treatment for prolonged non-healing bronchopleural
and esophagopleural fistulas. Outpatient treatment is also possible when a patient’s condition gets better. When the residual pleural cavity becomes clean, plastic-reconstructive surgery is performed.
In this article, the problem of the surgical treatment of infectious inflammatory diseases of lungs and pleura using pleurostomy (stage I) and residual pleural space plastic (stage II) is examined and clinical examples are presented.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy