Vaizdo torakoskopija – pirmo pasirinkimo atvirų krūtinės traumų diagnostikos ir gydymo metodas urgentinėje torakalinėje chirurgijoje
-
Diana Samiatina
Romaldas Rubikas
Published 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.1.2378
PDF

How to Cite

1.
Samiatina D, Rubikas R. Vaizdo torakoskopija – pirmo pasirinkimo atvirų krūtinės traumų diagnostikos ir gydymo metodas urgentinėje torakalinėje chirurgijoje. LS [Internet]. 2004Jan.1 [cited 2022Jun.27];2(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2378

Abstract

Diana Samiatina, Romaldas Rubikas
Kauno medicinos universiteto klinikų
Torakalinės chirurgijos klinika
Eivenių g. 2, Kaunas
El paštas: dsamatina@yahoo.de

Tikslas

Įrodyti, kad vaizdo torakoskopija yra pirmo pasirinkimo atvirų krūtinės traumų diagnostikos ir gydymo metodas, jei ligonio būklė stabili.

Ligoniai ir metodai

Retrospektyviai išanalizuotos ligonių, 1997–2003 m. operuotų nuo atviros krūtinės traumos, ligos istorijos. Tarpusavyje palyginti du chirurginio gydymo metodai: urgentinė torakotomija ir vaizdo torakoskopija. Vertinta dreno buvimo pleuros ertmėje, gydymo po operacijos trukmė, ankstyvos pooperacinės komplikacijos, skausmo intensyvumas pooperaciniu laikotarpiu, kosmetinis efektas, vaizdo torakoskopijos, kaip minimaliai invazinės chirurgijos metodo, jautrumas, specifiškumas, teigiama ir neigiama prognostinės vertės. Duomenų analizei naudota SPSS statistinė programa. Grupių skirtumai statistiškai vertinti taikant Mann-Whitney U testą. Grupių skirtumai laikyti statistiškai reikšmingais, kai paklaidos tikimybė p < 0,05.

Rezultatai

1997–2003 m. nuo atviros krūtinės traumos operuoti 146 ligoniai. Keturiasdešimt septyniems ligoniams atlikta urgentinė vaizdo torakoskopija, iš jų 9 vėliau operuoti per torakotomijos pjūvį. Devyniasdešimt aštuoniems atlikta urgentinė torakotomija: 79 operuoti nuo izoliuotos atviros krūtinės traumos, 17 – nuo torakoabdominalinio ir 2 – nuo abdominotorakalinio sužalojimo. 12,3% ligonių po urgentinės torakotomijos dėl pilvaplėvės organų pažeidimo atlikta urgentinė laparotomija. Dreno buvimo pleuros ertmėje trukmė po vaizdo torakoskopijos – 4,57 dienos, po urgentinės torakotomijos – 6,88 dienos (p < 0,05). Gydymo po vaizdo torakoskopijos trukmė – 8,21 dienos, po urgentinės torakotomijos – 14,89 dienos (p < 0,05). Suvartotų nenarkotinių analgetikų kiekis po vaizdo torakoskopijos – 1056,98 mg, po urgentinės torakotomijos – 1966,70 mg (p < 0,05). Vaizdo torakoskopijos diagnostinė vertė, t. y. jautrumas ir specifiškumas, yra atitinkamai 0,67 ir 0,86, teigiama ir neigiama prognostinė vertė – atitinkamai 0,95 ir 0,375.

Išvados

Vaizdo torakoskopija – tai minimaliai invazinės chirurgijos metodas, leidžiantis įvertinti patologinius plaučio, perikardo, diafragmos, tarpuplaučio, krūtinės sienos, pleuros pokyčius, nustatyti tikslią jų lokalizaciją, sužalojimo pobūdį ir sunkumą. Palyginti su operacijomis per torakotomijos pjūvį, po vaizdo torakoskopijos buvo mažiau ankstyvų poopercinių komplikacijų, sutrumpėjo dreno buvimo pleuros ertmėje ir gydymo stacionare trukmė. Vaizdo torakoskopija turėtų būti atliekama visiems pacientams, patyrusiems atvirą krūtinės traumą, jei hemodinamika ir kvėpavimo funkcija stabili. Vaizdo torakoskopija – informatyvus diagnostikos ir gydymo metodas, leidžiantis atrinkti ligonius urgentinei torakotomijai.

Prasminiai žodžiai: urgentinė torakalinė chirurgija, vaizdo torakoskopija, atvira krūtinės trauma, urgentinė torakotomija

Video-assisted thoracoscopic surgery as a first choice method in the diagnostics and management of penetrating chest injuries

Diana Samiatina, Romaldas Rubikas

Objective

To prove that video-assisted thoracoscopic surgery is a first choice method in the diagnostics and management of penetrating chest injuries.

Patients and methods

A retrospective analysis was made of case reports of patients operated on for open chest trauma during 1997–2003. Two methods of surgical treatment (urgent video-assisted thoracoscopy and urgent thoracotomy) were compared. The duration of drain presence in the pleural cavity, the duration of postoperative treatment, pain intensity and cosmetic effect were assessed. Data analysis was performed using the SPSS statistical software. Statistical evaluation of differences among the groups was performed using the Mann–Whitney U test. The differences among the groups were considered statistically significant at the probability of deviation p < 0.05. The sensitivity, specificity, positive and negative prognostic values of video-assisted thoracoscopy were evaluated.

Results

During 1997–2003, 146 patients with open chest trauma were operated on. Fourty seven patients underwent urgent video-assisted thoracoscopy, 98 patients were operated on through thoracotomy incision: 79 due to isolated open chest trauma, 17 due to thoracoabdominal injury, and 2 due to abdominothoracic injury. For 12.3% of patients, after urgent thoracotomy we made urgent laparatomy due to a the damaged diaphragm or other organs of the peritoneal cavity. Conversion of video-assisted thoracoscopy to operation through thoracotomy incision was employer in 9 cases. The duration of drain presence in the pleural cavity after video-assisted thoracoscopy was 4.57 days and after urgent thoracotomy 6.88 days (p < 0.05). The duration of post-operative treatment after video-assisted thoracoscopy was 8.21 days and after urgent thoracotomy 14.89 days (p < 0.05). The consumed non-narcotic analgesics after video-assisted thoracoscopy amounted to 1056.98 mg and after urgent thoracotomy to 1966.70 mg (p < 0.05). The sensitivity, specificity, positive and negative prognostic values of video-assisted thoracoscopy were 0.67; 0.86; 0.95; 0.375.

Conclusions

Video-assisted thoracoscopy is a minimal invasive method of thoracic surgery, allowing evaluation of the pathological changes in the lung, pericardium, diaphragm, mediastinum, thoracic wall and pleura, including the localization of these changes and the type and severity of the injury. The number of early post-operative complications following video-assisted thoracoscopy is lower. In comparison with operations through thoracotomy incision, video-assisted thoracoscopies entail the shortening of the duration of drain presence in the pleural cavity and the duration of post-operative treatment. Video-assisted thoracoscopy should be performed on all patients with open chest trauma, showing a stable hemodynamics and respiratory function. Video-assisted thoracoscopy is an informative diagnostic and treatment method allowing for the selection of patients for urgent thoracotomy.

Keywords: urgent thoracic surgery, video-assisted thoracoscopy, open chest trauma, urgent thoracotomy

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy