Ar pasikeitė vidinės miego arterijos endarterektomijos rezultatai po 10 metų?
-
Auksė Meškauskienė
Egidijus Barkauskas
Arūnas Grigaitis
Kęstutis Laurikėnas
Artūras Mackevičius
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2008.2.2156
PDF

How to Cite

1.
Meškauskienė A, Barkauskas E, Grigaitis A, Laurikėnas K, Mackevičius A. Ar pasikeitė vidinės miego arterijos endarterektomijos rezultatai po 10 metų?. LS [Internet]. 2008Jan.1 [cited 2022May22];6(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2156

Abstract

Auksė Meškauskienė1,  Egidijus Barkauskas1, Arūnas Grigaitis2,  Kęstutis Laurikėnas1, Artūras Mackevičius1
1 Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos
Neuroangiochirurgijos centras, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: auksemeskauskiene@hotmail.com

Įvadas / tikslas

Darbo tikslas buvo nustatyti vidinės miego arterijos endarterektomijos indikacijų, technikos ir operacijos rezultatų pokyčius praėjus 10 metų.

Ligoniai ir metodai

Perspektyvusis tyrimas apėmė 885 vidinės miego arterijos endarterektomijas, atliktas Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Neuroangiochirurgijos centre. Į analizę įtraukėme duomenis visų 120 ligonių, operuotų pirmaisiais (1992–1995 m.) toje ligoninėje metais ir po 10 metų tiek pat ligonių, operuotų pastaraisiais metais (2006–2007 m. rugpjūtį). Palyginome, kaip per 10 metų pakito ligonių demografiniai duomenys, rizikos veiksniai, operacijos indikacijos, vidinio nuosruvio poreikis, operacijos technika ir rezultatai.

Rezultatai

Po dešimties metų vidinės miego arterijos endarterektomijų skaičius padidėjo dvigubai. Šių operacijų skaičius labai išaugo nesimptominiams ligoniams (61% vs 20%, p < 0,001). Pastaraisiais metais daugiau operuota ligonių, turinčių didelio laipsnio stenozę (69% vs 56%, p = 0,03), mažiau atlikta eversinių (48% vs 32%, p < 0,02) ir naudojant lopą endarterektomijų (34% vs 23%, p < 0,05), rečiau ligoniai operuoti vidinio nuosruvio sąlygomis (22% vs 33%, p < 0,05) nei prieš 10 metų. Mirčių po operacijos sumažėjo nuo 5,0% iki 0% (p = 0,013), o operacinių insultų skaičius iš esmės nepasikeitė (2,5% vs 3,3%, p > 0,05).

Išvados

Po dešimties metų vidinės miego arterijos endarterektomijų skaičius išaugo dvigubai, daugiausia ligoniams, kuriems vidinės miego arterijos stenozė nesimptominė. Labai sumažėjo mirčių, o insultų po operacijos nesumažėjo.

Pagrindiniai žodžiai: vidinės miego arterijos endarterektomija, indikacijos, operacijos technika, komplikacijos

Did the results of carotid endarterectomy change over 10 years?

Auksė Meškauskienė1,  Egidijus Barkauskas1, Arūnas Grigaitis2,  Kęstutis Laurikėnas1, Artūras Mackevičius1
1 Neurovascular Surgery Center of Neurology and Neurosurgery Clinic of
Vilnius University, Santariškių 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University Emergency Hospital, Šiltnamių 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mail: auksemeskauskiene@hotmail.com

Background / objective

The objective of this study was to evaluate the trends of indications for carotid endarterectomy, surgical technique and outcome rates over 10 years.

Patients and methods

A prospective study involved 885 carotid endarterectomies performed during 1992–2007. Data on 120 patients operated on in 1992–1995 (48 months) and on 120 patients operated on from January 2006 to August 2007 (20 months) were analysed. These two groups were compared according to the patients’ demographic data, risk factors, indications for operation, use of shunt, the type of carotid endarterectomy, and in-hospital stroke and mortality rate.

Results

There was a double increase in the number of carotid endarterectomies with a significant increase in operations for asymptomatic patients over ten years (61% vs 20%, p < 0.001). Patients who had underwent carotid endarterectomy were operated on for a more severe carotid stenosis (69% vs 56%, p = 0.03) with uncommon use of carotid shunting (22% vs 33%, p < 0.05). The use of some surgical techniques, such as patching or eversion endarterectomy, significantly decreased (34% vs 23%, p < 0.05; 48% vs 32%, p < 0.02, respectively). The operative mortality rate decreased from 5,0% to 0% (p = 0.013), but the rate of perioperative stroke did not change.

Conclusions

Over ten years, there was a significant increase in the total number of carotid endarterectomies with the greatest increase for asymptomatic indications. The operative mortality decreased, but the rate of in-hospital stroke did not shift toward a lower rate.

Key words: carotid endarterectomy, indications, operative technique, complications

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)