Miego arterijos endarterektomijos rezultatai po vainikinių arterijų angioplastikos arba aortovainikinių jungčių operacijos
-
Auksė Meškauskienė
Egidijus Vytautas Barkauskas
Published 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.2.2369
PDF

How to Cite

1.
Meškauskienė A, Barkauskas EV. Miego arterijos endarterektomijos rezultatai po vainikinių arterijų angioplastikos arba aortovainikinių jungčių operacijos. LS [Internet]. 2004Jan.1 [cited 2022Dec.4];2(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2369

Abstract

Auksė Meškauskienė, Egidijus Vytautas Barkauskas
Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos Neuroangiochirurgijos centras
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: egidijus.barkauskas@mf.vu.lt

Įvadas / tikslas

Viena iš dažniausių nechirurginių mirties priežasčių po miego arterijos endarterektomijos yra operacinis miokardo infarktas. Miokardo revaskulizacija pagerina širdies darbą, užkerta kelią miokardo infarktui, todėl praeityje atliktos aortovainikinių jungčių operacijos ar vainikinių arterijų angioplastika turėtų sumažinti kardiologines komplikacijas ligoniams, kuriems operuojama susiaurėjusi miego arterija. Darbo tikslas – išsiaiškinti, ar praeityje atlikta vainikinių arterijų angioplastika ar aortos ir vainikinių arterijų jungčių operacijos sumažina miego arterijos endarterektomijos komplikacijų skaičių ir operacinio miokardo infarkto riziką.

Ligoniai ir metodai

Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Neuroangiochirurgijos centre per 1995–2003 metus atliktos 569 vidinės miego arterijos endarterektomijos. Per šį laikotarpį operuoti 45 ligoniai, kuriems praeityje sėkmingai atlikta vainikinių arterijų angioplastika arba aortovainikinės jungtys. Išanalizuoti šių ligonių rizikos veiksniai, operacijos indikacijos ir komplikacijos.

Rezultatai

Iš 569 operuotų ligoniai mirė 16 ligonių, o 10 ligonių ištiko insultas. Bendras komplikacijų skaičius buvo 4,6%. Po operacijos miokardo infarktu susirgo 7 ligoniai (1,2%), vienas iš jų mirė. Ligoniai, kuriems praeityje buvo sėkmingai atlikta vainikinių arterijų angioplastika ar aortos ir vainikinių arterijų jungtys, po miego arterijos endarterektomijos miokardo infarktu nesusirgo. Šios grupės du ligonius ištiko operacinis insultas, vienas iš jų mirė. Bendras komplikacijų skaičius buvo 3,8%.

Išvados

Praeityje suformuotos aortovainikinės jungtys ar atliktas vainikinių arterijų plėtimas vidinės miego arterijos stenoze sergantiems ligoniams padėjo išvengti operacinio miokardo infarkto ir nepadidino bendro komplikacijų skaičiaus.

Prasminiai žodžiai: miego arterijos endarterektomija, aortovainikinės jungtys, vainikinių arterijų angioplastika, komplikacijos

Results of carotid endarterectomy after previous coronary-artery bypass grafting or angioplasty

Auksė Meškauskienė, Egidijus Vytautas Barkauskas

Background / objective

The patients that died of medical complications after carotid endarterectomy all died from cardiac causes. Intraoperative myocardial infarction is one of the common medical complications of carotid endarterectomy. The previous myocardial revascularization can reduce cardiac mortality in patients undergoing carotid endarterectomy. We evaluated whether there is a protective effect of previous coronary artery bypass grafting or percutaneous transluminal angioplasty in patients undergoing carotid endarterectomy. The aim of the study was to review the results of carotid endarterectomy in patients with previous coronary artery bypass grafting or coronary angioplasty with respect to perioperative myocardial infarction.

Patients and methods

From January 1995 through December 2003, 569 carotid endarterctomies were performed (447 male, 122 female; mean age 64 years) at the Neurovascular Surgery Centre of Vilnius University Emergency Hospital. We extracted from all the operative group patients with previous successful coronary artery bypass grafting or coronary artery angioplasty (n=45) and reviewed them for clinical factors, indications for operation and complication rate. All patients were assessed for the presence of perioperative myocardial infarction, total morbidity and mortality.

Results

During 9 years, 569 patients underwent carotid endarterctomy. There were 16 perioperative complications: 16 deaths and 10 postoperative strokes. Perioperative myocardial infarction occurred in 7 patients, one was fatal. The total rate of complications was 4.6%. In the 45 patients with previous coronary artery bypass grafting or coronary angioplasty no postoperative myocardial infarction was noted. Two patients suffered postoperative strokes, one of them died. The operative complication rate (stroke and death) in this series was 3.8%.

Conclusions

The previous myocardial revascularization did not change the overall mortality and postoperative stroke rate, but reduced cardiac mortality and morbidity in patients undergoing carotid endarterectomy.

Keywords: carotid endarterectomy, coronary artery bypass grafting, coronary artery percutaneous transluminal angioplasty, operative risk, complications

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)