Vaikų, sergančių limfangioma, gydymo preparatu OK-432 (picibaniliu) patirtis
-
Gintarė Breivienė
Marytė Malevskienė
Andrius Čekuolis
Kęstutis Trainavičius
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2008.2.2158
PDF

How to Cite

1.
Vaikų, sergančių limfangioma, gydymo preparatu OK-432 (picibaniliu) patirtis. LS [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2023 Oct. 3];6(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2158

Abstract

Gintarė Breivienė,  Marytė Malevskienė, Andrius Čekuolis, Kęstutis Trainavičius
Vilniaus universiteto Vaikų ligoninė, Vaikų chirurgijos centras, Vilniaus universiteto
Vaikų ligoninės Chirurgijos centras, Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius
El paštas: breiviene@gmail.com

Įvadas / tikslas

Pagrindinis limfangiomos gydymo būdas – jos pašalinimas. Tačiau radikaliai limfangiomą pašalinti ne visada įmanoma. Todėl ieškoma alternatyvių gydymo būdų. Pastaruoju metu labai paplito limfangiomų gydymas preparatu OK-432 (picibaniliu). Tyrimo tikslas – įvertinti vaikų limfangiomų gydymo rezultatus preparatu OK-432 (picibaniliu)..

Ligoniai ir metodai

Per 12 metų (1995–2006) preparatu OK-432 buvo gydyti 26 ligoniai (nuo 6 mėn. iki 15 metų amžiaus), sergantys įvairios lokalizacijos limfangiomomis. Cistine (makrocistine) limfangiomos forma sirgo 14 ligonių, kavernine (mikrocistine) – 12 ligonių.

Rezultatai

Trylika iš 14 ligonių, kurie sirgo cistine limfangiomos forma, pasveiko. Viena ligonė, nepadėjus skleroterapijai, buvo operuota. Iš 12-os sirgusiųjų kavernine forma visai pasveiko trys, labai pagerėjo šešiems, truputį pagerėjo trims.

Išvada

Mūsų patirtis leidžia daryti išvadą, kad OK-432 yra veiksmingas vaistas gydant cistines limfangiomas, taip pat jis padeda ir daliai ligonių, sergančių kavernine ligos forma.

Pagrindiniai žodžiai: cistinė limfangioma, kaverninė limfangioma

OK-432 (Picibanil) therapy in children with lymphangioma

Gintarė Breivienė,  Marytė Malevskienė, Andrius Čekuolis, Kęstutis Trainavičius
Vilnius University Children’s Hospital, Center of Pediatric Surgery,
Santariškių 7, LT-08406 Vilnius, Lithuania
E-mail: breiviene@gmail.com

Background / objective

The aim of this study was to evaluate the results of treatment with OK-432 of lymphangioma patients.

Patients and methods

During 12 years (1995–2006) we treated 26 children for lymphangiomas with OK-432. Their age ranged from 6 months to 15 years. Fourteen patients had cystic lymphangioma and 12 had cavernous lymphangioma.

Results

Thirteen patients with cystic lymphangioma recovered. One patient was operated on because of unsuccessful therapy, 3 patients from the 12 with cavernous lymphangiomas had a total shrinkage, 6 patients had a marked shrinkage and 3 a slight shrinkage.

Conclusions

Intralesional injection of OK-432 is an effective and safe treatment for lymphangiomas, especially for cystic lesions.

Key words: cystic lymphangioma, cavernous lymphangioma

PDF

Most read articles by the same author(s)