Mediastinoskopijos svarba vertinant plaučių vėžio išplitimą į tarpuplautį
-
Saulius Cicėnas
Pranas Naujokaitis
Dainius Piščikas
Arnoldas Krasauskas
Renatas Aškinis
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2182
PDF

How to Cite

1.
Cicėnas S, Naujokaitis P, Piščikas D, Krasauskas A, Aškinis R. Mediastinoskopijos svarba vertinant plaučių vėžio išplitimą į tarpuplautį. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Jul.1];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2182

Abstract

Saulius Cicėnas, Pranas Naujokaitis, Dainius Piščikas, Arnoldas Krasauskas, Renatas Aškinis
Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius,
Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
El paštas: cicenas@loc.lt

Tikslas

Įvertinti mediastinoskopijos svarbą diagnozuojant plaučių vėžio plitimą į tarpuplaučio limfmazgius, šios procedūros komplikacijas ir patikimumą.

Ligoniai ir metodai

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyriuje 2001–2006 m. buvo atliktos 184 kaklinės mediastinoskopijos, kurių tikslas – įvertinti plaučių vėžio plitimą į tarpuplaučio limfmazgius. Mediastinoskopijos metu 85 (46,2%) ligoniams buvo pašalinti limfmazgiai iš kairės ir dešinės tarpuplaučio zonų, 15 (8,2%) ligonių – iš trachėjos keteros viršutinių ir apatinių zonų ir 84 (45,6%) ligoniams limfmazgiai buvo šalinami iš visų mediastinoskopijos metu prieinamų limfmazgių zonų (tarp jų 6 (7,1%) ligoniams iš kairės pusės aortos pulmoninių limfmazgių).

Rezultatai

Komplikacijų buvo 18 (9,8%) ligonių: kraujavimas iš dešinės pusės arterijos (A1) – 2 (1,1%) ligoniams, pneumotoraksas – 9 (4,9%), mediastinitas – 1 (0,5%), tarpuplaučio hematoma – 3 (1,6%), žaizdos supūliavimas – 3 (1,6%). Naviko diagnozė morfologiškai buvo patvirtinta 65,3% atvejais. Atliekant mediastinoskopiją, iš pradžių buvo palpaciniu būdu patikrinamas priekinis tarpuplautis bei šalinami padidėję, kieti tarpuplaučio limfmazgiai. Kraujavimas stabdytas prideginant ar naudojant metalinius spaustukus. Dažniausiai tarpuplautis nebuvo drenuojamas, tačiau baigus procedūrą tarpuplautyje buvo paliekama hemostatinė kempinė. Tyrimo jautrumas pasiektas 81% atvejų, specifiškumas – 100%, tikslumas – 97%, teigiama dianostinė vertė – 1,0%, neigiama – 0,91%.

Išvados

Kaklinė mediastinoskopija yra tikslus (97% atvejų), jautrus (81%) ir specifiškas (100%) plaučių vėžio plitimo į tarpuplaučio limfmazgius mikroinvazinis diagnostikos metodas. Įvaldžius šio metodo technines galimybes, galima saugiai pašalinti (atlikti biopsijas) iš įvairių zonų visus įtartinus tarpuplaučio limfmazgius. Morfologiškai diagnozė buvo patvirtinta 65,3% atvejų. Pooperacinių komplikacijų skaičius siekė 9,8%. Mirčių nebuvo.

Pagrindiniai žodžiai: mediastinoskopija, plaučių vėžys, plitimas į tarpuplaučio limfmazgius

Cervical mediastinoscopy in evaluating lung cancer metastases

Saulius Cicėnas, Pranas Naujokaitis, Dainius Piščikas, Arnoldas Krasauskas, Renatas Aškinis
Vilnius University, Institute of Oncology, Department of Thoracic Surgery and Oncology,
Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: cicenas@loc.lt

Objective

To evaluate role of cervical mediastinoscopy in the diagnosis of lung cancer metastases to mediastinal lymph nodes, complication rate and prevalence.

Patients and methods

In 2001–2006, 184 cervical mediastinoscopies were performed at Department of Thoracic Surgery and Oncology, Institute of Oncology, Vilnius University. In 85 (46.2%) pts lymph nodes were removed from the left and right mediastinal zones, in 15 (8.2%) pts from supra and infra carinal regions, and in 84 (45.6%) pts lymph nodes were removed from all accessible zones in the mediastinum (including 6 (7.1%) pts from the left aorto-pulmonar region).

Results

Complications after the procedures were observed in 18 (9.8%) pts: bleeding from the right superior artery (A1) 2 (1.1%) pts, pneumothorax – 9 (4.9%) pts, mediastinitis – 1 (0.5%) pt, hematoma of mediastinum – 3 (1.6%) pts and vulnar infection – 3 (1.6%) pts. Morphology was achieved in 65.3% of cases. During mediastinoscopy, the front mediastinum was examined by finger and enlarged lymph nodes were removed. Bleeding was stopped by cautery and using clips. Routinely we leave the hemostatic sponge in the mediastinum. No drainage was used. Sensitivity was achieved in 81% cases, specificity in 100% cases, accuracy in 97% cases, positive predictive value – 1%, negative – 0.91% cases.

Conclusions

Cervical mediastinoscopy is an accurate (97%), sensitive (81%), specific (100%) diagnostic method of lung cancer speard to the mediastinum. For an experienced physician, this method is safe and allows removing lymph nodes from various regions of the mediastinum. The diagnosis was morphologically proved in 65.3% of cases. Postoperative complication rate was 9.8% cases. We had no deaths after the procedures.

Keywords: mediastinoscopy, lung cancer, spread to mediastinum lymph nodes

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>