Vietiškai išplitusio plaučių vėžio (T4) ir tarpuplaučio piktybinių navikų chirurginis gydymas
-
Saulius Cicėnas
Arnoldas Krasauskas
Renatas Aškinis
Vladislavas Vencevičius
Valdas Puodžiūnas
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2183
PDF

How to Cite

1.
Cicėnas S, Krasauskas A, Aškinis R, Vencevičius V, Puodžiūnas V. Vietiškai išplitusio plaučių vėžio (T4) ir tarpuplaučio piktybinių navikų chirurginis gydymas. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Jul.1];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2183

Abstract

Saulius Cicėnas, Arnoldas Krasauskas, Renatas Aškinis, Vladislavas Vencevičius, Valdas Puodžiūnas
Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius,
Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
El paštas: cicenas@loc.lt

Tikslas

Įvertinti vietiškai išplitusio plaučių vėžio (T4) (peraugančio gretimas krūtinės ląstos struktūras) ir didelių matmenų piktybinio tarpuplaučio naviko chirurginio gydymo galimybes, išanalizuoti komplikacijas ir ligonių vidutinę gyvenimo trukmę.

Ligoniai ir metodai

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyriuje 2000–2003 m. buvo gydomi 84 ligoniai, sergantys vietiškai išplitusiu T4 plaučių vėžiu ir didelių matmenų piktybiniu tarpuplaučio naviku: 23 (27,4%) ligoniams rezekuotas kairysis prieširdis, nenaudojant dirbtinės kraujo apytakos, 2 (2,3%) ligoniams atlikta prieširdžio rezekcija ir aortos lanko rezekcija naudojant dirbtinę kraujo apytaką ir 59 (70,2%) ligoniai operuoti dėl didelių matmenų piktybinio tarpuplaučio naviko. Pašalinto piktybinio tarpuplaučio naviko masė svyravo nuo 5 iki 10 kg. Morfologiškai patvirtinta ligonių, sergančių plaučių vėžiu, diagnozė: 20 (80%) ligonių nustatytas plokščialąstelinis vėžys, 5 (20%) ligoniams – liaukinis vėžys. Ligoniams, sergantiems piktybiniu tarpuplaučio naviku, morfologiškai patvirtinta: 10 (17%) ligonių – limfogranuliomatozė (LGR), 9 (15,2%) ligoniams – teratoblastoma, 10 (17%) ligonių – piktybinė tarpuplaučio ektopinė seminoma, 30 (50,8%) ligonių – piktybinė timoma. Plaučių vėžys pagal TNM: T4N0M0 – 18 (72%) ligonių, T4N1M0 – 5 (25%) ligoniams, T4N2M0 – 2 (8%) ligoniams. Kitos atliktos operacijos: kiekvienam ligoniui, sergančiam plaučių vėžiu, buvo atlikta sudėtinė pulmonektomija; iš ligonių, kuriems buvo tarpuplaučio piktybinis navikas 20-iai (33,9%) ligonių tarpuplaučio navikas pašalintas atlikus sternotomiją (iš jų 12 (60%) ligonių atlikta tuščiosios venos rezekcija, 2 atvejais ji pakeista protezu), 10 (17%) ligonių – atlikus torakotomiją (kartu su pulmonektomija), 29 (49,1%) ligoniams – atlikus išilginę ir skersinę sternotorakotomiją.

Rezultatai

Atlikus 25 sudėtines operacijas dėl T4 plaučių vėžio pasireiškė pooperacinės komplikacijos: broncho fistulė – 2 (8%) ligoniams, širdies kraujagyslių nepakankamumas – 3 (12%) ligoniams, kraujavimas – 2 (8%) ligoniams. Du (8%) ligoniai mirė po operacijos. Operacijos metu atliekant piktybinio tarpuplaučio naviko pašalinimo operaciją pasireiškė komplikacijos: broncho fistulė – 1 (10%) ligoniui, poopercinis kraujavimas – 2 (3,4%) ligoniams, mediastinitas – 1 (1,7%) ligoniui. Trys (5,1%) ligoniai mirė po operacijos. Dvylikai (48%) ligonių, sergančių plaučių vėžiu, prieš operaciją buvo taikoma chemoterapija ir radioterapija. 34% šių ligonių išgyveno 3 metus. 22 (37,3%) ligoniams, sergantiems piktybiniu tarpuplaučio naviku, buvo taikyta priešoperacinė ir pooperacinė chemoterapija ir radioterapija. Penkerius metus išgyveno 48% ligonių.

Išvados

Chirurginis vietiškai išplitusio plaučių vėžio (T4) ir piktybinio tarpuplaučio naviko gydymas yra efektyvus ir pailgina ligonių gyvenimo trukmę. Pooperacinių komplikacijų skaičius ligoniams po plaučių vėžio operacijos siekė 28%, pooperacinis mirštamumas – 2%. Po tarpuplaučio piktybinio naviko operacijos komplikacijų skaičius sudarė 6,8%, pooperacinis mirštamumas – 5,1%. Priešoperacinė ir pooperacinė chemoterapija bei radioterapija pailgino ligonių gyvenimo trukmę: 3 metus išgyveno 34% ligonių, sergančių plaučių vėžiu (T4), o 5 metus išgyveno 48% ligonių, sergančių tarpuplaučio piktybiniu naviku.

Pagrindiniai žodžiai: vietiškai išplitęs plaučių vėžys (T4), didelių matmenų piktybinis tarpuplaučio navikas, chirurginis ir sudėtinis gydymas, ligonių gyvenimo trukmė

Surgery for lung cancer T4 tumours and malignant mediastinal masses

Saulius Cicėnas, Arnoldas Krasauskas, Renatas Aškinis, Vladislavas Vencevičius, Valdas Puodžiūnas
Vilnius University, Institute of Oncology, Department of Thoracic Surgery and Oncology,
Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: cicenas@loc.lt

Objective

To evaluate the results of surgical treatment for lung cancer T4 tumours and malignant mediastinal masses, the rate of complications and median survival.

Patients and methods

In 2000–2003, 84 patients (pts) with T4 lung cancer and “king” size mediastinal tumours underwent surgery at Department of Thoracic Surgery and Oncology, Institute of Oncology, Vilnius University. Twenty-five (29.7%) pts with T4 tumours were operated on: 23 (27.4%) pts with left atrium resections with no artificial blood circulation, and in 2 (2.3%) pts aortic arch and atrium resection were performed using artificial blood circulation. Fifty-nine (70.2%) pts were operated on due to “king“ size malignant mediastinal masses, their weight ranging within 5–10 kg. The morphology for the pts with lung cancer: 20 (80%) pts – epidermoid cancer, 5 (20%) pts – adenocarcinoma; for the pts with mediastinal masses: 10 (17%) pts LGR, 9 (15.2%) pts – teratoblastoma, 10 (17%) pts – ectopic seminomas and 30 (50.8%) – malignant thymomas. Lung cancer TNM: T4N0M0 – 18 (72%) pts, T4N1M0 – 5 (25%) pts, T4N2M0 – 2 (8%) pts. Other operations: all pts with lung cancer underwent pneumonectomies and for mediastinal masses: 20 (33.9%) pts – sternotomies (12 pts (60%) v. cava resections, 2 pts v. cava replacement), 10 (17%) pts – thoracotomies with pneumonectomy, 29 (49.1%) pts – sternothoracotomies.

Results

Postoperative complications in the lung cancer group were: bronchial fistula – 2 (8%) pts, heart – lung insufficiency – 3 (12%) pts, bleeding – 2 (8%) pts; two (8%) pts died after operation. In the mediastinal masses group: bronchial fistula – 1 (10%) pt; postoperative bleeding – 2 (3.4%) pts, mediastinitis – 1 (1.7%) pts; three (5.1%) pts died after operation. 12 (48%) pts with lung cancer underwent chemoradiation before operation. Three-year survival of these pts was 34%. For tventy-two (37.3%) pts with mediastinal tumours, chemoradiation was used before and after surgery. The 5-year survival of these pts was 48%.

Conclusions

Surgery for lung cancer T4 tumours and malignant mediastinal masses is an effective treatment and prolongs the patients’ survival. Postoperative complications in the lung cancer group reached 28% and postoperative mortality 2%. In the mediastinal tumous group, postoperative complications comprised 6.8% and mortality 5.1%. Induction and postoperative chemoradiation prolong the patients’ survival: in the lung cancer group, three-year survival was 34% and in the mediastinal masses group 5-year survival reached 48%.

Keywords: locally advanced T4 lung cancer, “king size” mediastinal tumours, surgical and combined treatment, survival

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>