Drungno kraujo kardioplegijos įvertinimas atliekant trijų vožtuvų korekcijos operacijas
-
Gintaras Turkevičius
Stanislovas Stankevič
Arimantas Grebelis
Rasa Čypienė
Palmyra Semėnienė
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2203
PDF

How to Cite

1.
Turkevičius G, Stankevič S, Grebelis A, Čypienė R, Semėnienė P. Drungno kraujo kardioplegijos įvertinimas atliekant trijų vožtuvų korekcijos operacijas. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Sep.26];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2203

Abstract

Gintaras Turkevičius1, Stanislovas Stankevič2, Arimantas Grebelis3, Rasa Čypienė3, Palmyra Semėnienė3
1 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Anesteziologijos,
intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centras, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
3 Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centras, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: chirurgai@santa.lt

Ligoniai ir metodai

58 ligoniai (amžiaus vidurkis 66 metai), NYHA III–IV funkcinės klasės, suskirstyti į dvi grupes. Pirmoje grupėje (19 ligonių) taikyta pastovi retrogradinė drungno kraujo kardioplegija, antroje (39 ligoniai) – antegradinė frakcinė drungno kraujo kardioplegija. Aortos perspaudimo laikas 93 ± 5 min. Abiejų grupių ligoniams buvo vertinamas savaiminis širdies veiklos atsikūrimas po aortos atleidimo, EKG normalizavimosi laikas, trukmė nuo aortos atleidimo iki dirbtinės kraujo apytakos sustabdymo, adrenomimetikų poreikis pirmą pooperacinę parą, echoskopinis kairiojo skilvelio funkcijos įvertinimas prieš operaciją ir po jos.

Rezultatai

Išgyveno 54 ligoniai, mirė 4 (po 2 iš abiejų grupių). Vienas ligonis mirė nuo smegenų pažeidimo, du nuo dauginio organų nepakankamumo ir vienas nuo širdies silpnumo. Buvo geresni visų vertinamų tyrimų antros ligonių grupės rezultatai (1 lentelė).

Išvados

Trijų širdies vožtuvų korekcijos operacijose miokardo apsaugai tinkama naudoti tiek pastovi retrogradinė drungno kraujo kardioplegija, tiek frakcinė antegradinė drungno kraujo kardioplegija. Kiek geresni buvo antros ligonių grupės rezultatai.

Pagrindiniai žodžiai: kardioplegija, vožtuvų korekcija

Evaluation of tepid blood cardioplegia in three heart valve surgical correction

Gintaras Turkevičius1, Stanislovas Stankevič2, Arimantas Grebelis3, Rasa Čypienė3, Palmyra Semėnienė3
1 Vilnius University Hospital „Santariškių klinikos“, Cardiac Surgery Centre, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilnius University Hospital „Santariškių klinikos“, Anesteziology,
Intensive Care and Pain Management Center, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius
3 Vilnius University, Cardiac Surgery Centre, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius
E-mail: chirurgai@santa.lt

Objective

Analysis of myocardial protection technique for triple valve surgery was performed.

Patients and methods

Fifty-eight NYHA III–IV F.cl patients, mean age 66 years, were the investigated. All the patients were divided into two groups. Continuous retrograde tepid blood cardioplegia was used in group I patients (19) and antegrade intermittent tepid blood cardioplegia in 39 patients (group II). Aorta cross-clamp time was 93 ± 5 min. After declamping the aorta, the following criteria were analysed: heart rhythm self-restoration, time to ECG normalization and time from declamping the aorta till weaning from CPB (reperfusion), epinephrine doses after surgery, left ventricle ejection fraction before and after procedure.

Results

Fifty-four patients survived and 4 patients died after surgery. The causes of death were: 1 – postoperative brain damage, 2 – multiorgan failure, 1 – severe heart failure. Postoperative heart function was better preserved in group II of the patients.

Conclusions

Both type of cardioplegia are suitable for triple valve surgery. A slight improvement of hemodynamic data was noted when intermittent tepid blood cardioplegia was used.

Key words: cardioplegia, valve correction

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)