Protezinio infekcinio endokardito chirurginis gydymas: hospitalinis ir atokus išgyvenimas
-
Palmyra Semėnienė
Arimantas Grebelis
Rasa Joana Čypienė
Giedrė Nogienė
Gintaras Turkevičius
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2206
PDF

How to Cite

1.
Semėnienė P, Grebelis A, Čypienė RJ, Nogienė G, Turkevičius G. Protezinio infekcinio endokardito chirurginis gydymas: hospitalinis ir atokus išgyvenimas. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Aug.10];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2206

Abstract

Palmyra Semėnienė1, Arimantas Grebelis1, Rasa Joana Čypienė1, Giedrė Nogienė1, Gintaras Turkevičius2
1 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g, 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: chirurgai@santa.lt

Tikslas

Darbo tikslas – išanalizuoti pacientų, operuotų dėl protezinio infekcinio endokardito (PIE), hospitalinio ir atokiojo laikotarpio rezultatus.

Ligoniai ir metodai

Retrospektyviai analizuoti 41 paciento, operuoto dėl PIE Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centre, pooperaciniai ir atokieji rezultatai. Analizuojamas laikotarpis nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2006 m. liepos 1 d. Vidutinis pacientų amžius 51,2 ± 10,1 metų. Pirma grupė – 20 pacientų – anksčiau sirgę infekciniu endokarditu (IE), antra grupė – 21 pacientas – anksčiau operuoti dėl reumatinės, įgimtos ar kitos etiologijos širdies vožtuvų patologijos.

Rezultatai

Hospitaliniu laikotarpiu mirė 10 pacientų (26,8%). Pirmos grupės hospitalinis mirštamumas buvo 25,0%, antros grupės – 28,6%. Hospitalinis pirmos grupės pacientų išgyvenimas buvo 75,0%, o antros – 71,4%. Praėjus 5 metams po operacijos pirmos grupės pacientų išgyvenimas buvo 59,9%, o antros – 53,5%, p > 0,005.

Išvada

Pacientų, operuotų dėl PIE, hospitalinis mirštamumas tebėra didelis. Nepastebėta, kad pacientų, anksčiau operuotų dėl infekcinio endokardito, pooperacinis ir atokus išgyvenimas po reoperacijos dėl PIE reikšmingai skirtųsi nuo nesirgusiųjų infekciniu endokarditu išgyvenimo.

Pagrindiniai žodžiai: infekcinis endokarditas, protezinis infekcinis endokarditas

Surgical treatment of prosthetic valve endocarditis: early and long-term outcome

Palmyra Semėnienė1, Arimantas Grebelis1, Rasa Joana Čypienė1, Giedrė Nogienė1, Gintaras Turkevičius2
1 Vilnius University Cardial Surgery Centre, Santariškių str. 2, LT-08661 Vinius, Lithuania
2 Vilnius University Hospital „Santariškių klinikos“, Cardial Surgery Centre,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vinius, Lithuania
E-mail: chirurgai@santa.lt

Objective

The objective of the present study was to examine in-hospital and long-term outcomes after surgical treatment of prosthetic valve endocarditis (PVE) between 1 January 2000 and 1 July 2006.

Patients and methods

Group 1 comprised 20 patients with previous infective endocarditis (IE) and group 2 – 21 patients without previous IE. The mean age was 51.2 ± 10.1 years.

Results

Ten patients (26.8%) died within 30 days post operation for PVE. In-hospital mortality of group 1 patients was 25% and of group 2 – 28.6%. The five-year survival rate is 59.9% (gr. 1) and 53.5% (gr. 2), p > 0.005.

Conclusions

Operation for PVE carries a high 30-day mortality and a reduced long-term survival. There was no evidence that previous infective endocarditis had an impact on survival rate in patients operated on for PVE.

Key words: infective endocarditis, prosthetic valve endocarditis

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>