Širdies ritmo ir laidumo sutrikimai sergant Ebšteino anomalija
-
Živilė Katliorienė
Alicija Dranenkienė
Lina Gumbienė
Gražina Lukšaitė
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2211
PDF

How to Cite

1.
Katliorienė Živilė, Dranenkienė A, Gumbienė L, Lukšaitė G. Širdies ritmo ir laidumo sutrikimai sergant Ebšteino anomalija. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Sep.30];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2211

Abstract

Živilė Katliorienė1, Alicija Dranenkienė1, Lina Gumbienė1, Gražina Lukšaitė2
1 Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centras, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: chirurgai@santa.lt

Tikslas

Įvertinti ligonių, sergančių Ebšteino anomalija, širdies ritmo ir laidumo sutrikimus iki operacijos ir pooperaciniu laikotarpiu.

Metodai

Retrospektyviai išanalizuoti 32 ligonių, sergančių Ebšteino anomalija, duomenys, vertinant paviršinę 12 derivacijų EKG ir EKG monitoravimo 24 val. „Holter“ monitoriumi duomenis.

Rezultatai

Ligonių amžius – nuo 1 iki 47 metų (vidurkis 16,5 m.). Prieš operaciją dažniausiai buvo sinusinis ritmas – 96% ligonių, 6% ligonių – sinusinė tachikardija. WPW sindromas diagnozuotas 12,5% atvejų. Iki operacijos dažniausiai buvo intraskilvelinio laidumo sutrikimai: dalinė dešinės Hiso pluošto kojytės blokada – 34% ligonių, o visa dešinės Hiso pluošto kojytės blokada – 9% ligonių. Įvairaus laipsnio atrioventrikulinė blokada nustatyta 15%, prieširdžių virpėjimas – 9% ligonių. Po operacijos skilvelinės ekstrasistolės buvo 69% ligonių, o supraventrikulinės – 46% ligonių. Įvairaus laipsnio AV blokada – 30% ligonių. SMS diagnozuotas 23% ligonių. Po operacijos „pjūvio“ tachikardija diagnozuota 9% ligonių.

Išvados

Ligoniams, sergantiems Ebšteino anomalija, būdingi įvairūs širdies ritmo ir laidumo sutrikimai tiek prieš ydos korekciją, tiek po operacijos. Iki operacijos dažnesni yra intraskilvelinio laidumo sutrikimai, supraventrikuliniai ritmo sutrikimai ir WPW sindromo nulemta paroksizminė tachikardija, rečiau skilvelinė paroksizminė tachikardija. Po chirurginės korekcijos dažnesni skilveliniai ritmo sutrikimai: ekstrasistolija, net skilvelinė paroksizminė tachikardija, tačiau dažnai išlieka ir supraventrikuliniai ritmo ir laidumo sutrikimai – „pjūvio“ tachikardijos, prieširdžių virpėjimas, plazdėjimas, sinusinio mazgo disfunkcija ir AV blokada. Dėl minėtų ritmo sutrikimų ligoniai, sergantys Ebšteino anomalija, turėtų būti visą gyvenimą nuolat stebimi kardiologų.

Pagrindiniai žodžiai: Ebšteino anomalija, širdies ritmo ir laidumo sutrikimai

Rhythm and conduction disturbances in patients with Ebstein’s anomaly

Živilė Katliorienė1, Alicija Dranenkienė1, Lina Gumbienė1, Gražina Lukšaitė2
1 Vilnius University, Cardiac Surgery Centre,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University Hospital „Santariškių klinikos“, Cardiac Surgery Centre,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: chirurgai@santa.lt

Objective

The aim of the study was to evaluate arrhythmias in Ebstein’s anomaly before and after surgery.

Methods

Data on 32 patients with Ebstein’s anomaly were analyzed retrospectively. We evaluated the surface 12-lead ECG and Holter’s monitoring data.

Results

The age of the patients varied from 1 to 47 years (mean, 16.5). Before surgery, commonly the sinus rhythm was observed in 96% and sinus tachycardia in 6% of patients. WPW syndrome was diagnosed in 12.5% of cases. Before surgery, commonly intraventricular conduction disorders were observed: incomplete right bundle block for 34% and complete right bundle block for 9% of patients. An atrioventricular block of various degrees was found for 15% and atrial fibrillation for 9% of patients. After surgery, premature ventricular beats were observed in 69% and premature supraventricular beats in 46% of patients. In 30% of patients, atrioventricular block of various degrees was observed.
Sick sinus syndrome was diagnosed in 23% of patients. After surgery, “incision” paroxysmal tachycardia was diagnosed in 9% of patients.

Conclusions

The rhythm and conductive disorders are common for patients with Ebstein’s anomaly before and after surgery. Before surgery, more often intraventricular conduction disorders, supraventricular rhythm disorders and WPW syndrome determined paroxysmal tachycardia were observed, ventricular paroxysmal tachycardia being rare. After surgical correction, ventricular arrhythmias (premature ventricular beats, even ventricular paroxysmal tachycardia) are more common, though supraventricular rhythm and conductive disorders – “incision” paroxysmal tachycardia, atrial fibrillation and flutter, sinus node dysfunction and atrioventricular block – could persist. Due to the mentioned rhythm disorders, patients with Ebstein’s anomaly should be lifelong constantly observed by the cardiologists.

Key words: Ebstein’s anomaly, rhythm and conductive disorders

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)