Atviro arterinio latako perkateterinis uždarymas atsiskiriančiomis COOK spiralėmis – septynerių metų patirtis
-
Sigitas Čibiras
Rita Sudikienė
Lina Gumbienė
Eugenijus Kosinskas
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2210
PDF

How to Cite

1.
Čibiras S, Sudikienė R, Gumbienė L, Kosinskas E. Atviro arterinio latako perkateterinis uždarymas atsiskiriančiomis COOK spiralėmis – septynerių metų patirtis. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Oct.7];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2210

Abstract

Sigitas Čibiras1, Rita Sudikienė2, Lina Gumbienė1, Eugenijus Kosinskas1
1 Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinika, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: sigitas.cibiras@santa.lt

Įvadas / tikslas

Apžvelgiama klinikoje atliktų atviro arterinio latako (AAL) perkateterinio uždarymo naudojant COOK atsiskiriančias spirales septynerių metų patirtis, vertinami rezultatai įvairaus dydžio ir anatominio tipo latakų grupėse.

Ligoniai ir metodai

Išanalizuoti 75 ligonių, kuriems Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinikoje nuo 1999 iki 2006 metų atliktas perkateterinis AAL uždarymas penkių apvijų COOK atsiskiriančiomis spiralėmis, duomenys. Procedūrai echokardiografijos metu atrinkti ligoniai, kurių nedidelis AAL (skersmuo < 3 mm). Aprašyta klinikoje naudota AAL uždarymo metodika. Priklausomai nuo AAL dydžio ligoniai suskirstyti į tris grupes, o pagal AAL anatomiją į penkias grupes. Palyginti skirtingų grupių rezultatai. Vertintas nuosrūvis per lataką, jį uždarius iškart po procedūros, po 24 valandų, po vieno, šešių ir dvylikos mėnesių.

Rezultatai

Pagal AAL anatomiją 59 ligoniai buvo A tipo, aštuoni – C tipo, penki – D tipo, trys – E tipo. Vertinti trijose ligonių grupėse priklausomai nuo AAL dydžio (iki 2 mm, 2–3 mm, > 3 mm). Geriausi rezultatai buvo pirmos ligonių grupės, kai operacinėje AAL užsikimšo 80% atvejų, po 6 mėn. – 87,5%, po vienų metų – 100%. Antros grupės ligonių AAL operacinėje užsikimšo 69%, po vienų metų – 96,6% atvejų. Trečios grupės 50% ligonių AAL užsikimšo operacinėje, 83,3% – po vienerių metų.

Išvados

Perkateterinis AAL uždarymo COOK spiralėmis būdas laikomas saugia chirurginio gydymo alternatyva, mažiau invazyvus, saugus, ekonomiškas, veiksmingas gydymo metodas. Procedūra yra trumpesnė, greitesnis pasveikimo laikotarpis, yra kosmetinis efektas. Metodas veiksmingas uždarant mažus ir vidutinius AAL (iki 3 mm).

Pagrindiniai žodžiai: atviras arterinis latakas, įgimtos širdies ydos, intervencinis perkateterinis gydymas, COOK atsiskiriančios spiralės

Patent ductus arteriosus occlusion with detachable COOK coils – seven years of experience

Sigitas Čibiras1, Rita Sudikienė2, Lina Gumbienė1, Eugenijus Kosinskas1
1 Vilnius University, Clinic of Heart and Cardiovascular Diseases,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University Hospital „Santariškių klinikos“, Cardiac Surgery Centre,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: sigitas.cibiras@santa.lt

Background / objective

Seven years of patent ductus arteriosus (PDA) transcatheter occlusion experience in clinic is reviewed, evaluating results in different PDA size and anatomical type groups.

Patients and methods

Data of 75 patients that underwent PDA closure with COOK detachable coils at the Vilnius Heart Disease Clinic from 1999 to 2006 were analysed. Patients with a moderate PDA diameter (< 3 mm) were echoscopy-selected for the procedure. The PDA closure method, applied in the clinic is described. According to PDA size, the patients were divided into three groups and according to anatomy into 5 groups. The results in different groups were compared. The shunt was evaluated immediately after closure, after 24 hours, and after 1, 6 and 12 months.

Results

The angiographic appearance of the ductus was type A in 59, type C in 8, type D in 5, type E in 3 patients. Depending on the PDA diameter, there were three groups of the patients (< 2 mm, 2–3 mm, > 3 mm). The best results were observed in the first group: immediate complete closure was achieved in 80% of cases, after six months in 87.5% and after 1 year in 100%.

Conclusions

Transcatheter coil occlusion of PDA with COOK detachable coils is a safe alternative to surgical treatment. It is less a invasive and economical method of treatment. The procedure itself is shorter, its results in a shorter convalescence period and has a good cosmetic effect. This technique is effective for small and moderate PDA (to 3 mm).

Key words: patent ductus arteriosus, congenital heart diseases, interventional transcatheter therapy, COOK detachable coils

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>