Pakartotinės operacijos po Rosso procedūros
-
Rita Sudikienė
Virgilijus Lebetkevičius
Rimantas Karalius
Virgilijus Tarutis
Laimutė Laučiuvienė
Daina Liekienė
Lina Lankutienė
Vytautas Sirvydis
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2214
PDF

How to Cite

1.
Sudikienė R, Lebetkevičius V, Karalius R, Tarutis V, Laučiuvienė L, Liekienė D, Lankutienė L, Sirvydis V. Pakartotinės operacijos po Rosso procedūros. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Jul.3];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2214

Abstract

Rita Sudikienė1, Virgilijus Lebetkevičius2, Rimantas Karalius2, Virgilijus Tarutis2, Laimutė Laučiuvienė1, Daina Liekienė2, Lina Lankutienė1, Vytautas Sirvydis2
1 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: chirurgai@santa.lt

Optimali hemodinamika po operacijos, nereikia vartoti antikoaguliantų, plaučių autotransplantato galimybė augti – Rosso operacijos pranašumai, nulėmę jos paplitimą per pastaruosius kelis dešimtmečius. Tačiau iki šiol yra kontroversinių nuomonių dėl dviejų vožtuvų pakeitimo esant vieno vožtuvo ydai, dėl vožtuvų ilgaamžiškumo ir pakartotinių operacijų tikimybės. Straipsnyje vertinami ligonių, kuriems buvo atlikta Rosso operacija Vilniaus širdies chirurgijos centre, ilgalaikio stebėjimo rezultatai, nagrinėjami rizikos veiksniai, lemiantys plaučių arterijos autotransplantato ir homotransplantato funkcijos sutrikimus ir pakartotines operacijas.

Pagrindiniai žodžiai: Rosso operacija, plaučių autotransplantato ir homotransplantato funkcijos sutrikimas, aortos šaknies išsiplėtimas, reoperacijos

Reoperations after the Ross procedure

Rita Sudikienė1, Virgilijus Lebetkevičius2, Rimantas Karalius2, Virgilijus Tarutis2, Laimutė Laučiuvienė1, Daina Liekienė2, Lina Lankutienė1, Vytautas Sirvydis2
1 Vilnius University Hospital „Santariškių klinikos“, Heart Surgery Centre,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilnius University Heart Surgery Centre, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius
E-mail: chirurgai@santa.lt

The optimal hemodynamic performance without anticoagulation and the autograph growth potential are the advantages of the Ross procedure. Analysis was made to evaluate the risk factors of pulmonary autograft and homograft dysfunction and reoperation.

Key words: Ross operation, autograft and homograft dysfunction, aortic root dilatation, reoperation

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>