Respiracinio sincitinio viruso infekcijos aktualumas vaikų kardiochirurgijoje
-
Solveiga Umbrasaitė
Kęstutis Versockas
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2227
PDF

How to Cite

1.
Umbrasaitė S, Versockas K. Respiracinio sincitinio viruso infekcijos aktualumas vaikų kardiochirurgijoje. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Dec.7];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2227

Abstract

Solveiga Umbrasaitė, Kęstutis Versockas
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: solveigaum@takas.lt

Įvadas / tikslas

Respiracinis sincitinis virusas (RSV) yra dažniausia apatinių kvėpavimo takų infekcijos priežastis, ypač naujagimiams ir kūdikiams. Tarp vaikų, kuriems yra padidėjusi sunkios RSV infekcijos formos rizika, yra turinčių įgimtą širdies ydą. Ši rizika yra dar didesnė atliekant širdies operacijas. Šio tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, kiek yra infekuotų RSV vaikų tarp patenkančių į stacionarą operaciniam gydymui.

Metodai ir rezultatai

Specifiniai RSV imunoglobulinų testai buvo atlikti 32 vaikų grupėje (iš kurių 9 naujagimiai ir 23 kūdikiai). Teigiamų IgG antikūnų rasta 12 atvejų (41%), teigiamų IgM antikūnų – vienu.

Išvados

RSV infekuotų vaikų yra gana daug; dėl to tikslinga tęsti tyrimus. Kitas žingsnis būtų išsiaiškinti RSV infekcijos įtaką perioperacinei pacientų būklei ir pasyvios imunoprofilaktikos palivizumabu tikslingumą.

Pagrindiniai žodžiai: respiracinis sincitinis virusas, įgimtos širdies ydos, imunoprofilaktika

Relevance of RSV infection in children’s cardiac surgery

Solveiga Umbrasaitė, Kęstutis Versockas
Vilnius University Hospital „Santariškių klinikos“, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: solveigaum@takas.lt

Background / objective

Respiratory syncytial virus (RSV) is the most common cause of lower respiratory tract infections, especially in newborns and children under one year of age. Among children at a higher risk of a severe form of RSV infection are children with congenital heart disease. This risk is higher in case of heart operation.
The purpose of this research was to reveal the incidence of RSV-infected patients among those admitted for surgical treatment.

Methods and results

Specific RSV immunoglobulin tests were performed for a group of 32 children (9 newborns and 23 infants). Positive IgG antibodies were found in 12 cases (41%) and positive IgM antibodies in one case.

Conclusions

The incidence of RSV-infected children is quite high; therefore, it is purposeful to continue research. The next step would be to reveal the influence of RSV infection on the perioperative condition of patients and the expediency of passive imunoprophylaxis with palivizumab.

Key words: respiratory syncytial virus, congenital heart disease, imunoprophylaxis

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)