Didžiosios taukinės naudojimas pūliniam mediastinitui po vidurinės sternotomijos gydyti
-
Gediminas Kundrotas
Vilija Jakumaitė
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2231
PDF

How to Cite

1.
Kundrotas G, Jakumaitė V. Didžiosios taukinės naudojimas pūliniam mediastinitui po vidurinės sternotomijos gydyti. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Dec.7];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2231

Abstract

Gediminas Kundrotas, Vilija Jakumaitė
Klaipėdos jūrininkų ligoninės Kardiochirurgijos skyrius, Liepojos g. 45, LT-92288 Klaipėda
El paštas: gkundrotas@yahoo.com

Įvadas / tikslas

Mediastinitas po širdies operacijų lemia sunkią ligonių būklę ir didelį mirštamumą. Žinomi keli šios komplikacijos chirurginio gydymo metodai. Šiame darbe vertinami tarpuplaučio plastikos didžiąja taukine (omentoplastikos) rezultatai.

Ligoniai ir metodai

Klaipėdos jūrininkų ligoninėje nuo 2002 m. lapkričio 15 d. iki 2007 m. kovo 1 d. atliktos 1629 širdies operacijos per vidurinės sternotomijos pjūvį. 29 (1,8%) ligoniams operacija komplikavosi pūliniu mediastinitu, kuris buvo gydomas atviru būdu, uždaru būdu arba omentolpastika. Operacijos metodas priklausė nuo chirurgo pasirinkimo.

Rezultatai

Ligonių, kuriems atlikta omentoplastika, pooperacinė būklė buvo lengvesnė negu ligonių, kurie gydyti atviru ar uždaru būdu, trumpesnis jų gulėjimo laikas, mažesnis mirštamumas, rečiau prireikė pakartotinės chirurginės intervencijos. Omenpolastika sėkmingai atlikta ir tiems ligoniams, kuriems anksčiau laparoskopiškai buvo pašalinta tulžies pūslė.

Išvados

Omentoplastika yra geresnis mediastinitų gydymo metodas už atvirąjį ir uždarąjį metodus. Didžiąją taukinę omentoplastikai galima naudoti po buvusių laparoskopinių cholecistektomijų.

Pagrindiniai žodžiai: vidurinė sternotomija, mediastinitas, omentoplastika

The role of greater omentum in treating poststernotomy mediastinitis

GEDIMINAS KUNDROTAS, VILIJA JAKUMAITĖ
Klaipėda Seamen’s Hospital, Department of Cardiac Surgery,
Liepojos str. 45, LT-92288 Klaipėda, Lithuania
E-mail: gkundrotas@yahoo.com

Background / objective

Mediastinitis following median sternotomy causes high morbidity and mortality. Several mediastinitis treatment methods are known. We analyzed the results of plastic procedure with omental flap.

Patients and methods

Between November 15, 2002, and March 3, 2007, 1629 open heart procedures were performed using median sternotomy. Mediastinitis developed in 29 (1.8 %) patients. Open drainage, closed irrigation or omental transfer were used to treat mediastinitis. The choice of the procedure was made according to the surgeon’s preference.

Results

The patients treated by omental transfer had reduced morbidity and mortality as well as shorter treatment duration. The number of reoperations was also lower in this group. The omental flap was also successfully applied to patients who have previously undergone laparoscopic cholecystectomy.

Conclusions

The mediastinitis treatment by omental transfer is superior to open drainage or closed irrigation. The omental flap can be successfully used in patients who have previously undergone laparoscopic cholecystectomy.

Key words: median sternotomy, mediastinitis, omental transfer

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)