Kreatinkinazės MB frakcijos reikšmė perioperacinio miokardo infarkto diagnostikoje
-
Gediminas Kitra
Gediminas Kundrotas
Vilija Jakumaitė
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2200
PDF

How to Cite

1.
Kitra G, Kundrotas G, Jakumaitė V. Kreatinkinazės MB frakcijos reikšmė perioperacinio miokardo infarkto diagnostikoje. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Oct.7];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2200

Abstract

Gediminas Kitra1, Gediminas Kundrotas1, Vilija Jakumaitė1,2
1 Klaipėdos jūrininkų ligoninės Kardiochirurgijos skyrius,
Liepojos g. 45, LT-92288 Klaipėda
2 Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas,
Vydūno al. 4, LT-00135 Palanga
El paštas: gkitra@gmail.com

Įvadas / tikslas

Perioperacinis miokardo infarktas (PMI) po širdies operacijos didina pooperacinį sergamumą ir mirštamumą. Iki šiol nėra vienodų kriterijų PMI po aortos vainikinių jungčių operacijos diagnozuoti. Šio darbo tikslas – įvertinti kreatinkinazės MB frakcijos diagnostinę reikšmę.

Ligoniai ir metodai

Tirti 706 ligoniai, kuriems nuo 2004 m. sausio 2 d. iki 2007 m. vasario 22 d. buvo darytos aortos vainikinių jungčių operacijos naudojant dirbtinę kraujo apytaką (DKA). 69 (10%) ligoniams, remiantis elektrokardiograma ir kreatinkinazės MB koncentracijos padidėjimu, diagnozuotas PMI, 101 (14%) ligoniui nustatytas kreatinkinazės padidėjimas nesiekė diagnostinės ribos, jų miokardo pažeidimas vertintas kaip galimas perioperacinis miokardo pažeidimas.

Rezultatai

Ligoniams, kuriems yra PMI ir galimas PMI, pooperacinė eiga dažniau komplikavosi ūminiu širdies nepakankamumu. Šiose grupėse buvo didesnis hospitalinis mirštamumas, tačiau ligonių, kuriems buvo galimas PMI, mirštamumas dėl kardialinių priežasčių buvo mažesnis ir nesiskyrė nuo ligonių, kuriems miokardas nebuvo pažeistas.

Išvados

Rutininis kreatinkinazės MB frakcijos tyrimas po aortos vainikinių jungčių operacijos padeda diagnozuoti PMI ir prognozuoti tolesnę pooperacinę eigą. Kreatinkinazės MB frakcijos (CKMB) padidėjimas >100 u/l lemia didesnį hospitalinį mirštamumą. CKMB padidėjimas <100 u/l hospitaliniam mirštamumui įtakos neturi, tačiau lemia dažnesnį širdies nepakankamumą.

Pagrindiniai žodžiai: perioperacinis miokardo infarktas, kreatinkinazės MB frakcija

Significance of creatine kinase MB for the detection of perioperative myocardial infarction

Gediminas Kitra1, Gediminas Kundrotas1, Vilija Jakumaitė1,2
1 Klaipėda Seamen’s Hospital, Department of Cardiosurgery,
Liepojos str. 45, LT-92288 Klaipėda, Lithuania
2 Institute of Psychophysiology and Rehabilitation, Kaunas University of Medicine,
Vydūno ave. 4, LT-00135 Palanga, Lithuania
E-mail: gkitra@gmail.com

Background / objective

Perioperative myocardial infarction (PMI) after heart surgery increases postoperative morbidity and mortality. Until now there are no universal criteria to confirm the diagnosis of PMI. We analysed the diagnostic value of creatine kinase MB fraction.

Patients and methods

706 patients who underwent CABG with CPB from January 2, 2004 until February 22, 2007 were analyzed. 69 (10%) sustained PMI. The diagnosis was based on electrocardiogram and CKMB elevation. 101 (14%) were considered to have probable PMI, because their CKMB didn’t reach the diagnostic value.

Results

The postoperative course was complicated by acute heart failure more frequently in those with PMI and probable PMI. Hospital mortality was also higher in these patients. However, mortality from cardiac courses was lower in the group with probable PMI and similar to that in patients without perioperative myocardial injury.

Conclusions

Routine measurement of CKMB after CABG is of great importance in diagnosing PMI and predicts the clinical outcome.

Key words: perioperative myocardial infarction, creatine kinase MB fraction

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)