Terminai kepenų anatomijai ir rezekcijoms apibūdinti: Brisbane 2000 metų sistema būtina naudotis ir Lietuvoje
-
Raimundas Lunevičius
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2234
PDF

How to Cite

1.
Lunevičius R. Terminai kepenų anatomijai ir rezekcijoms apibūdinti: Brisbane 2000 metų sistema būtina naudotis ir Lietuvoje. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Aug.11];5(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2234

Abstract

Raimundas Lunevičius
Vilniaus universiteto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinikos Bendrosios chirurgijos centras,
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: rlunevichus@yahoo.com

Įvadas / tikslas

Tarptautinės hepatopankreatobiliarinės asociacijos (IHPBA) terminologijos komitetas 2000 metais Brisbane (Australija) vykusiame kongrese unifikavo terminus kepenų anatomijai ir rezekcijoms apibūdinti. Šio straipsnio pagrindinis tikslas – gimtąja kalba publikuoti 2000 metais paskelbtą Brisbane sistemą. Nomenklatūros terminų vertimas į lotynų kalbą, jų apibūdinimas, reikšmės ir problematikos įvardijimas yra kiti šio straipsnio tikslai.

Medžiaga

2000 metais Brisbane (Australija) paskelbta IHPBA terminologijos komiteto kepenų anatomijos ir rezekcijų nomenklatūra.

Rezultatai

IHPBA Brisbane 2000 metų terminai išversti į lietuvių ir lotynų kalbas. Terminas hemiliver neturi loginio pagrindimo, nes dešinioji ir kairioji kepenų dalys pagal savo tūrius yra nelygios. Šių anglų kalbos terminų vertimas į lietuvių kalbos medicininius terminus yra problemiškas: hemiliver, right liver, left liver, section, sectionectomy, trisectionectomy. Terminas hemiliver į lotynų kalbą neišverčiamas. Žodis lobe, t. y. skiltis, yra tinkamesnis nei žodis hemiliver (taip pat jis tinkamesnis apibūdinant terminus right liver ir left liver). Diskusija apie žodžio "skiltis" tinkamumą nomenklatūroje turi būti atnaujinta dar kartą. Nors lotyniško termino sectio reikšmė išlieka prieštaringa, šis terminas galėtų būti vartojamas. Termino sector vertiniai iš anglų kalbos į lietuvių ir lotynų kalbas yra tinkamesni nei termino section. Vilniaus universiteto profesorius Juozas Serapinas 1961–1972 metais tirdamas kepenų anatomiją apibūdino devynis kepenų segmentus.

Išvados

Terminai lobe (anglų k.), skiltis (lietuvių k.), lobus (lotynų k.) yra tinkamesni kepenų anatomijos ir rezekcijų nomenklatūrai nei panašią prasmę turintys terminai hemiliver ir liver (skiltis "skiriant" vidurinei kepenų plokštumai). Brisbane 2000 metų sistema išlieka prieštaringa pagal terminams keliamus reikalavimus. Ne anglų kalba, o lotynų kalba, kuri išlieka tradicine akademine medicine kalba, galėtų būti bazine kalba parenkant ir nustatant anatominius ir chirurginius terminus kepenų anatomijos ir rezekcijų terminų nomenklatūrai. J. Serapino įnašas į devynių segmentų kepenų struktūros koncepcijos tyrimo istoriją turi būti įvertintas iš naujo.

Pagrindiniai žodžiai: kepenų anatomija, kepenų terminija, kepenų chirurgija, hepatektomija, kepenų rezekcija, hemihepatektomija, sekcioektomija, sektorektomija, segmentektomija

Terminology for definition of liver anatomy and resections: it is essential to use Brisbane 2000 system in Lithuania

Raimundas Lunevičius
Vilnius Universitety, Clinic of Gastroenterology, Nefrourology and Surgery, Center of General Surgery,
Vilnius University Emergency Hospital, Šiltnamių str. 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mail: rlunevichus@yahoo.com

Background / objective

Translation of the universal Brisbane 2000 terminology of liver anatomy and resections into Lithuanian and Latin languages and pointing out how the translated versions correspond to specific attributes for the terminology.

Material

Terminology of Liver Anatomy and Resections by Terminology Committee of the IHPBA, Brisbane 2000, Australia.

Results

The IHPBA Brisbane 2000 terminology of liver anatomy and resections is introduced in the Lithuanian language. The terminology of this nomenclature was translated into and introduced in the Latin language, too. The term hemiliver has no logistic explanation and translation because the right hemiliver and the left hemiliver are not equal in volume. The following terms were translated with difficulty into Lithuanian: hemiliver, right liver, left liver, section, sectionectomy, trisectionectomy. In fact, they are not translatable directly word by word in this national language. The term hemiliver, is not translated into Latin at all. The use of word lobe instead of word hemiliver (in addition, instead of right liver and left liver) can be discussed further. The meaning of the term section still remains controversial in Latin. Nevertheless, it could be acceptable. The term sector is more suitable than the term section both in Lithuanian and in Latin. Professor of Vilnius university (Lithuania) Juozas Serapinas defined 9 hepatic segments and described them in scientific literature in the period of his research in 1961–1972.

Conclusions

The term lobe (by midplane of the liver) is more suitable in the nomenclature of hepatic anatomy and resections than the terms hemiliver or liver. The terms of Brisbane 2000 system are still controversial regarding attributes for the terminology (translatability and others). Not English but Latin, which still remains a traditional academic medical language, might be the basic language for constructing anatomical and surgical terms for the nomenclature of liver anatomy and resections. If so, terms have to be constructed in Latin and translated from Latin into English and other national languages. The contribution of J. Serapinas to the history of development of the 9-segment structure of the human liver should be re-evaluated.

Keywords: liver anatomy, liver terminology, liver surgery, hepatectomy, liver resection, hemihepatectomy, sectionectomy, sectorectomy, segmentectomy

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>