Kokį operacijos būdą pasirinkti operuojant kirkšnies išvaržas?
-
Juozas Stanaitis
Raimundas Lunevičius
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2008.2.2153
PDF

How to Cite

1.
Stanaitis J, Lunevičius R. Kokį operacijos būdą pasirinkti operuojant kirkšnies išvaržas?. LS [Internet]. 2008Jan.1 [cited 2022Dec.4];6(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2153

Abstract

Juozas Stanaitis, Raimundas Lunevičius
Vilniaus universitetas, Bendrosios chirurgijos centras, Vilniaus universitetinė
greitosios pagalbos ligoninė, Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: Juozas.Stanaitis@mf.vu.lt

Savo darbe taikome Nyhus kirkšnies išvaržų klasifikaciją. Išvaržas siūlome operuoti pagal Austrijos chirurgų pasiūlytą algoritmą, kurį mes šiek tiek modifikavome ir naudojame kasdienėje praktikoje. Vilniaus universiteto ir Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės Bendrosios chirurgijos centre per 14 metų (1991–2005 m.) operuotos 2774 išvaržos planine tvarka ir įstrigusios kirkšnies išvaržos. Po Bassini hernioplastikos atkryčių skaičius siekė 5,7%. Nuo 2000 m. šį operavimo būdą naudojame tik pavieniais atvejais ir tik skubiojoje chirurgijoje. Operuodami planine arba skubos tvarka naudojame Shouldice (atkryčių iki 0,98%) ir Lichtensteino (atkryčių iki 0,96%) metodikas. Laparoskopinę TAPP (atkryčių iki 1,8%) metodiką taikome tik atlikdami planines operacijas.

Pagrindiniai žodžiai: kirkšnies išvarža, hernioplastika, operacijos būdas

What is optional surgical approch to inguinal hernia repair?

Juozas Stanaitis, Raimundas Lunevičius
Vilnius University, Center of General Surgery, Vilnius University
Emergency Hospital, Šiltnamių 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mail: Juozas.Stanaitis@mf.vu.lt

The nyhus classification of inguinal hernia is in use. Austrian surgeons’ algorythm for inguinal hernia repair is recommended. 2774 inguinal hernia repairs were performed at General Surgery Clinic of Vilnius University Emergency Hospital in 1991–2005. The recurrence rate after Bassini hernia repair was 5.7%. This method is not in rutine use from 2000. Recurrence rates after inguinal hernia repair according to Shouldice, Lichtenstein and TAPP surgery were 0.98%, 0.96% and 1.8%, respectively. Shouldice and Lichtestein operations are in use performing either elective or urgent surgery. TAPP is in use just in case of elective surgery.

Key words: inguinal hernia, hernia repair, surgical approach

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>