Moterų šlapimo nelaikymo chirurginis gydymas – nuo atvirųjų iki minimaliai invazinių operacijų
-
Aušra Černiauskienė
Juozas Stanaitis
Published 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2003.1.2443
PDF

How to Cite

1.
Černiauskienė A, Stanaitis J. Moterų šlapimo nelaikymo chirurginis gydymas – nuo atvirųjų iki minimaliai invazinių operacijų. LS [Internet]. 2003Jan.1 [cited 2022Dec.8];1(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2443

Abstract

Aušra Černiauskienė, Juozas Stanaitis
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė
Vilniaus universiteto Bendrosios ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Bendrosios chirurgijos centras

Įvadas / tikslas

Aprašyti įvairius moterų šlapimo nelaikymo fizinio krūvio metu chirurginio gydymo būdus (klasikinę kolposuspensiją Burch būdu, laparoskopinę kolposuspensiją ir "SPARC" raiščio viršgaktinę implantaciją), pateikti jų rezultatus, išanalizuoti, kokį būdą geriau pasirinkti.

Metodai

Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Bendrosios chirurgijos centre moterų šlapimo nelaikymo gydymui 1996–2002 m. taikyti įvairūs operacijų būdai: buvo atliktos 229 atvirosios kolposuspensijos Burch būdu, 10 laparoskopinių kolposuspensijų ir dvi "SPARC" raiščio implantacijos (pouretrinis pakėlimas proleno raiščiu). Darbe pateikiami 103 ligonių, operuotų 1996–2000 m., ankstyvieji ir vėlyvieji gydymo rezultatai po atvirųjų Burch operacijų, ir 10 ligonių ankstyvieji gydymo rezultatai po laparoskopinių kolposuspensijų (1999–2001 m.). Atlikus bendruosius ir specialiuosius tyrimus (urodinaminius tyrimus, kolpocistogramas), visoms ligonėms nustatytas šlapimo nelaikymas fizinio krūvio metu. Vidutinė hospitalizacijos trukmė: po atvirosios operacijos – 14,7 dienos, po laparoskopinės – 7 dienos, po "SPARC" raiščio implantacijos – 4 dienos. Kateteris šlapimo pūslėje po atvirosios Burch opercijos buvo laikomas 5 paras, po laparoskopinės – 3, po "SPARC" raiščio implantacijos – 1 parą. Ankstyvieji operacinio gydymo rezultatai buvo įvertinti po 3 mėnesių, vėlyvieji – po 1–2, 2–3 ir 3–4 metų.

Rezultatai

Po atvirosios Burch operacijos ankstyvieji (po 3 mėn.) labai geri ir geri rezultatai nustatyti 96,1 % ligonių, vėlyvieji labai geri ir geri rezultatai po 1–2 metų – 87,4 %, po 2–3 metų – 84,1 %, po 3–4 metų – 81,3 % ligonių. Po laparoskopinės kolposuspensijos praėjus 3 mėnesiams, 9 ligonių rezultatai įvertinti kaip labai geri ir geri, 1 ligonės – vidutiniai (šlapimas laikosi, yra imperatyvus šlapinimasis ištekant minimaliam šlapimo kiekiui).

Išvados

Atvirosios ir laparoskopinės kolposuspensijos rezultatai rodo, kad šiomis operacijomis veiksmingai gydomas moterų šlapimo nelaikymas. "SPARC" raiščio implantacija – paprasta, greitai atliekama, veiksminga, sukelianti mažiau komplikacijų, tačiau brangi operacija.

Prasminiai žodžiai: šlapimo nelaikymas, chirurginis gydymas, laparoskopinė kolposuspensija, pouretriniai raiščiai.

Surgical treatment of female stress urinary incontinence : from open to minimally invasive operations

Aušra Černiauskienė, Juozas Stanaitis

Background / objective

The aim of work: to describe different surgical methods in treating female stress urinary incontinence (classical Burch colposuspension, laparoscopic colposuspension and suprapubical implantation of SPARC sling), to show the results, to analyze the preferable methods.

Methods

229 open colposuspensions according to Burch, 10 laparoscopic colposuspensions and 2 SPARC sling implantations (suburethral raising with prolene sling) were performed in General Surgery Clinic of Vilnius University Emergency Hospital during the period 1996–2002. We present early and long-term results for 103 patients operated on in 1996–2000 with open Burch colposuspension and early results after laparoscopic colposuspension (1999–2001). All female patients were examined (urodynamic investigation, colpocystograms) and stress urinary incontinence was diagnosed. The average hospitalization time was 14.7 days after open operation, 7 days after laparoscopic operation, and 4 days after SPARC sling implantation. Catheter from the urine bladder was removed after 5 days in case of Burch operation, after 3 days in case of laparoscopic operation, and after 1 day in case of SPARC sling implantation. Early postoperative results were assessed after 3 months, and long-term postoperative results after 1–2 years, 2–3 years and 3–4 years.

Results

After open Burch operations early (after 3 months) results were very good and good in 96.1% , long-term results were very good and good after 1–2 years in 87.4%, after 2–3 years in 84.1% and after 3–4 years in 81.3% of patients. After laparoscopic colposuspensions, early results were very good and good in 9 cases, medium in one case (the patient contained urine normally but complained of imperative urination with minimal urine excretion).

Conclusions

Our results show that both open and laparoscopic colposuspensions remain effective operations in rapidly treating female stress urinary incontinence. SPARC sling implantation is a common, quick to perform, effective operation with less postoperative complications, however, it is expensive.

Keywords: urinary incontinence, surgical treatment, laparoscopic colposuspension, suburethral sling.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>