Ankstyvas stemplės venų varikozės atsinaujinimas po endoskopinio perrišimo yra susijęs su specifiniais endoskopiniu ultragarsiniu tyrimu diagnozuojamais pakitimais: prospektyvusis tyrimas
-
Laura Mašalaite
Jonas Valantinas
Juozas Stanaitis
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2014.3897
PDF

How to Cite

1.
Mašalaite L, Valantinas J, Stanaitis J. Ankstyvas stemplės venų varikozės atsinaujinimas po endoskopinio perrišimo yra susijęs su specifiniais endoskopiniu ultragarsiniu tyrimu diagnozuojamais pakitimais: prospektyvusis tyrimas. LS [Internet]. 2014Jan.1 [cited 2022Dec.9];13(3):161-7. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3897

Abstract

Įvadas / tikslas
Pagrindinis stemplės venų varikozės gydymo metodas yra endoskopinis jų perrišimas guminiais žiedais (toliau – endoskopi­nis perrišimas). Stemplės venų varikozės atsinaujinimas po endoskopinio gydymo yra dažnas ir jam būdingas didelis krau­javimo pavojus. Sergant kepenų ciroze su portine hipertenzija, aplink stemplę išsiplečia kolateralinės venos, kurias galima matyti ir įvertinti atliekant endoskopinį ultragarsinį tyrimą. Šio darbo tikslas – nustatyti, ar endoskopinio ultragarsinio tyrimo metu matomas kolateralinių venų tipas ir dydis gali padėti prognozuoti ankstyvą stemplės venų varikozės atsinaujinimą po endoskopinio perrišimo.
Ligoniai ir metodai
Į prospektyvųjį tyrimą įtraukti ligoniai, kuriems buvo atliktas stemplės varikozinių venų endoskopinis perrišimas. Prieš perrišimą visiems pacientams buvo atliktas endoskopinis ultragarsinis tyrimas ir įvertintas aplink stemplę esančių venų ti­pas ir dydis. Po endoskopinio stemplės varikozinių venų perrišimo ligoniai buvo stebimi vienerius metus siekiant nustatyti stemplės venų varikozės atsinaujinimą. Atsinaujinimas, kuris išsivystė per 6 mėnesius po gydymo, buvo vadinamas ankstyvu. Siekiant nustatyti ankstyvo stemplės venų varikozės atsinaujimo rizikos veiksnius, buvo įvertintas kolateralinių venų ryšys su atsinaujinimu. Tyrimui atlikti buvo gautas regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas.
Rezultatai
Po endoskopinio perrišimo 30 % pacientų (12 iš 40) išsivystė ankstyvas stemplės venų varikozės atsinaujimas. Didelės ar­timosios (peri) kolateralinės venos, diagnozuojamos atliekant endoskopinį ultragarsinį tyrimą, buvo statistiškai reikšmingai susijusios su didesne ankstyvo stemplės venų varikozės atsinaujimo rizika (p=0,041). Didelės tolimosios (para) kolateralinės venos, diagnozuojamos atliekant endoskopinį ultragarsinį tyrimą, nebuvo statistiškai reikšmingai susijusios su didesne ankstyvo atsinaujimo rizika (p=0,149).
Išvados
Šiuo tyrimu nustatyta, kad didelės artimosios kolateralinės venos yra susijusios su ankstyvu stemplės venų varikozės atsinau­jimu po endoskopinio perrišimo.
Reikšminiai žodžiai: endoskopinis ultragasinis tyrimas, stemplės venų varikozės atsinaujimas, endoskopinis perrišimas

Endoscopic ultrasound predicts early recurrence of esophageal varices after endoscopic band ligation: a prospective cohort study
Laura Mašalaite, Jonas Valantinas, Juozas Stanaitis

Background
Variceal recurrence following endoscopic treatment is very common and associated with the variceal bleeding or rebleeding risk. Esophageal collateral veins are observed by endoscopic ultrasound (EUS) in patients with portal hypertension. The aim of the study was to identify whether EUS findings could predict the early variceal recurrence after endoscopic band ligation (EBL).
Patients and methods
The prospective cohort study was performed, including consecutive patients, undergoing EBL for esophageal varices. EUS was performed before ligation, and the type and grade of esophageal collateral veins (ECV) were described. After all EBL ses­sions had been completed, patients were examined every three months for a 12-month period to detect variceal recurrence. Patients in whom varices reoccurred within six months were noted as the early recurrence group. The relationship between the type and grade of ECV and the early variceal recurrence was analysed to detect the possible risk factors. The study was approved by the local ethics committee.
Results
Forty patients were included in the study over the study period. Twelve of the forty patients (30%) had early variceal recur­rence within six months, and nineteen of the forty patients (47.5%) had variceal recurrence within twelve months after EBL. Overall, the mean number of months from the end of EBL until recurrence was 7.26 ± 3.05 (3–12)). Severe peri-ECV were statis­tically significantly associated with the higher variceal recurrence risk within six months (p = 0.041), whereas severe para-ECV had no statistically significant risk related to the early variceal recurrence risk (p = 0.149).
Conclusions
A positive association between early variceal recurrence following endoscopic band ligation and specific findings on EUS was demonstrated. Severe-grade peri-ECV predict early variceal recurrence following EBL.
Key words: endoscopic ultrasound, variceal recurrence, endoscopic band ligation

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>