Echinokokozė. Lietuvos echinokokozės registro pirmieji duomenys
-
Kęstutis Strupas
Vitalijus Sokolovas
Gintautas Brimas
Marius Paškonis
Jonas Jurgaitis
Jonas Valantinas
Arida Buivydienė
Jūratė Dementavičienė
Artūras Samuilis
Dimitrijus Nepomniaščis
Audronė Marcinkutė
Aušrinė Barakauskienė
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2235
PDF

How to Cite

1.
Echinokokozė. Lietuvos echinokokozės registro pirmieji duomenys. LS [Internet]. 2007 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 22];5(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2235

Abstract

Kęstutis Strupas1, Vitalijus Sokolovas1, Gintautas Brimas1, Marius Paškonis1, Jonas Jurgaitis1, Jonas Valantinas1, Arida Buivydienė1, Jūratė Dementavičienė2, Artūras Samuilis2, Dimitrijus Nepomniaščis2, Audronė Marcinkutė3, Aušrinė Barakauskienė4
1 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Gastroenterologijos,
urologijos ir abdominalinės chirurgijos klinika, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Radiologijos klinika,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
3 Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė,
Birutės g.1/20, LT-08117 Vilnius
4 Valstybinis patologijos centras, P. Baublio 5, LT-08406 Vilnius
El paštas: kestas.strupas@mf.vu.lt

Echinokokozės – tai parazitinės ligos, sukeliamos kaspinuočio, Echinococcus genties biohelmintų lervų. Europoje yra paplitę E. granulosus, sukeliantis cistinę echinokokozę (CE), ir E. multilocularis, sukeliantis alveokokinę echinokokozę (AE). Sergamumas CE svyruoja nuo 1 iki 220 atvejų iš 100 000 gyventojų. Sergamumas AE yra mažesnis – apie 0,3–1,2 atvejų iš 100 000 gyventojų. Tačiau mirštamumas yra didelis ir siekia > 90%. Echinokokozė specifinių simptomų neturi, o klinika priklauso nuo ligos sukėlėjo, stadijos, darinių dydžio ir lokalizacijos. Liga dažniausiai nustatoma atsitiktinai arba atsiradus komplikacijų. Sergant CE komplikacijas sukelia spaudimo reiškiniai, o sergant AE jas sukelia echinokokas, peraugdamas svarbias organų struktūras. Echinokokozės diagnostikai naudojami serologiniai (ELISA), radiologiniai (sonoskopija, KT, MRT) tyrimai. Nustačius echinokokozę taikomi įvairūs gydymo būdai. Jie priklauso nuo ligos sukėlėjo ir išplitimo. Bendrai abiem sukėlėjams gydyti vartojami benzimidazolo karbamatai (mebendazolis ir albendazolis). Be medikamentinio gydymo, CE atveju galima taikyti PAIR metodą, radiodažninę destrukciją, radikalų chirurginį gydymą. Nustačius AE, atsižvelgiant į išplitimą, taikomas radikalus chirurginis arba paliatyvus gydymas. Kadangi liga Europoje yra paplitus, 1998 metais buvo įkurtas Europos echinokokozės registras. Sergantys echinokokoze ligoniai Lietuvoje stebimi ir gydomi VU Infekcinėje ligoninėje nuo 1997 metų. 2003 m. birželio 6 d. VUL Santariškių klinikose įkurtas Lietuvos echinokokozės registras. 2004 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos echinokokozės registras įtrauktas į Europos echinokokozės registrą. Šiuo metu registre yra 76 ligoniai, iš jų 18 serga CE, 58 – AE. Radikaliai gydyti 25 pacientai. Paliatyvus gydymas buvo taikytas 39 ligoniams. Septyni ligoniai mirė. Echinokokozė yra reta pavojinga liga. Jos diagnostikos ir gydymo kokybė bei rezultatai priklauso nuo tarpdalykinės gydytojų koordinacijos efektyvumo. Echinokokozės registras garantuoja optimalią ligonių stebėjimo ir gydytojų veiksmų koordinacijos sistemą. Pateikti pirmieji Lietuvos echinokokozės registro duomenys rodo, kad gydymo rezultatai panašūs į pateikiamus Europos echinokozės registro suvestinėje.

Pagrindiniai žodžiai: echinokokozė, diagnostika, gydymas, registras

Echinococcosis. First results of Lithuania Echinococcosis Registry

Kęstutis Strupas1, Vitalijus Sokolovas1, Gintautas Brimas1, Marius Paškonis1, Jonas Jurgaitis1, Jonas Valantinas1, Arida Buivydienė1, Jūratė Dementavičienė2, Artūras Samuilis2, Dimitrijus Nepomniaščis2, Audronė Marcinkutė3, Aušrinė Barakauskienė4
1 Vilnius University Hospital "Santariškių klinkos", Department of Gastroenterology,
Urology and Abdominal Surgery, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University Hospital "Santariškių klinkos", Department of Radiology,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
3 National Tuberculosis and Infectious Diseases University Hospital,
Birutės str. 1/20, LT-08117 Vilnius, Lithuania
4 National Pathology Center, P. Baublio str. 5, LT-08406 Vilnius, Lithuania
E-mail: kestas.strupas@mf.vu.lt

Echinococcosis is a zoonotic infection caused by larval stages of cestodes belonging to the genus Echinococcus. Cystic echinococcosis (CE), caused by Echinococcus granulosus, and alveolar echinococcosis (AE), caused by E. multilocularis, are mostly spread in Europe. The annual incidence rates of CE vary between 1 to 220 per 100,000 population. The incidence of AE cases is lower and varies between 0.3–1.2 per 100 000 population, but morbidity reaches up to 90%. Echinococcosis has no specific symptoms, and its clinical presentation depends on many factors such as the type of parasite, stage of disease, localisation in the organ and its extent. Symptom-free echinococcosis is diagnosed occasionally or with appearance of complications. In case of CE, complications appear due to organ compression and in case of AE due to overgrowth of important organ structures. The diagnostic repertoire includes imaging techniques (US, CT, MBR) and immunodiagnostic tests. Chemotherapy with benzimidazoles (mebendazol or albendazol) is common in the treatment of bouth types of the disease. Treatment options for CE include surgery, PAIR and RFA. For AE, the first choice of treatment is radical surgical resection of the entire parasitic lesion or palliative treatment for inoperable cases. Because of the wide distribution of echinococcosis in Europe, the European Echinococcosis Registry was established in 1998. Lithuanian patients with echinococcosis were started to treat in 1997 at the Vilnius University Hospital of Infectious Diseases. On 6 June 2003, the Lithuanian Echinococcosis Registry was established at Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos, and on 14 August 2004 it joined the European Echinococcosis Registry. Until 2007, 76 cases of echinococcosis were registered in the Lithuanian Echinococcosis Registry, including 18 cases of CE and 58 of AE. Radical surgical treatment was applied to 25 patients and palliative treatment to 39 patients. Seven patients died during the period of 4 years due to extention of the disease. Echinococcosis is a rare and dangerous disease. To enhance its treatment and diagnostic abilities, coordination among various specialists is necessary, and it is ensured by the Echinococcosis Registry. The first results of treatment presented in the Lithuanian Echinococcosis Registry are similar to the results presented in the European Echinococcosis Registry.

Key words: echinococcosis, diagnosis, treatment, registry

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>