Ūminis skausmas dešinėje klubinėje srityje: ar visada tai apendicitas?
-
Agnius Juška
Ieva Žostautienė
Jonas Pivoriūnas
Jonas Jurgaitis
Marius Paškonis
Vytautas Lipnickas
Kęstutis Strupas
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2010.2.2118
PDF

How to Cite

1.
Juška A, Žostautienė I, Pivoriūnas J, Jurgaitis J, Paškonis M, Lipnickas V, Strupas K. Ūminis skausmas dešinėje klubinėje srityje: ar visada tai apendicitas?. LS [Internet]. 2010Jan.1 [cited 2022Dec.4];8(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2118

Abstract

Agnius Juška1, Ieva Žostautienė1, Jonas Pivoriūnas1, Jonas Jurgaitis2, Marius Paškonis2, 3, Vytautas Lipnickas2, Kęstutis Strupas2
1Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas,
M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
2Gastroenterologijos, urologijos ir abdominalinės chirurgijos klinika, Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: jonas.jurgaitis@santa.lt

Aklosios žarnos pavienis divertikulas – reta patologija ir pagal požymius beveik neatskiriama nuo ūminio apendicito. Aklosios žarnos divertikulitas gali nesukelti simptomų tol, kol nepasireiškia uždegimas, divertikulas neprakiūra ar iš jo neprasideda kraujavimas. Nors atliekami echoskopiniai ir kompiuterinės tomografijos tyrimai, tikslią diagnozę prieš operaciją vis vien sunku nustatyti ir dažniausiai ji paaiškėja operuojant. Nors ši liga reta Vakarų šalyse, ją reikia turėti omenyje diferencijuojant tuomet, kai pacientas skundžiasi skausmu dešinėje klubinėje srityje. Dėl to į šią retą būklę norime atkreipti ne tik chirurgų bet ir kitų gydytojų dėmesį.

Reikšminiai žodžiai: pavienis aklosios žarnos divertikulas, divertikulitas dešinėje, skausmas apatiniame dešiniajame kvadrante, įgimtas aklosios žarnos divertikulas.

Acute pain in right iliac fossa region – is it always an appendicitis?

Agnius Juška1, Ieva Žostautienė1, Jonas Pivoriūnas1, Jonas Jurgaitis2, Marius Paškonis2, 3, Vytautas Lipnickas2, Kęstutis Strupas2
1Vilnius University Faculty of Medicine,
M. K. Čiurlionio str. 21, LT-03101 Vilnius, Lithuania
2Clinic of Gastroenterology, Urology and Abdominal Surgery, Vilnius University Hospital Santariškių Clinics,
Santariškių Str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: jonas.jurgaitis@santa.lt

Solitary diverticulum of caecum is an uncommon pathological condition almost indistinguishable from acute appendicitis. Caecal diverticulitis can be asymptomatic until it becomes inflamed, perforated or begins to bleed. In spite of routine ultrasonography and computer tomography findings, correct preoperative diagnosis is still difficult and is usually made in the operating theater. Although this condition is very rare in Western countries, it should be considered in the differential diagnosis for patients complaining of right iliac fossa pain. Therefore, the aim of this case report is to improve the awareness of this condition not only among surgical trainees but also among the rest of medical staff.

Key words: solitary diverticulum of the caecum, right diverticulitis, right lower quadrant pain, congenital diverticulum of the caecum.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>