Gigantinė retroperitoninio tarpo lipoma: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga
-
Edgaras Kulikauskas
Eligijus Poškus
Dileta Rutkauskaitė
Kęstutis Strupas
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2012.1.2075
PDF

How to Cite

1.
Kulikauskas E, Poškus E, Rutkauskaitė D, Strupas K. Gigantinė retroperitoninio tarpo lipoma: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga. LS [Internet]. 2012Jan.1 [cited 2022Nov.28];10(1-2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2075

Abstract

Edgaras Kulikauskas1, Eligijus Poškus1, Dileta Rutkauskaitė2, Kęstutis Strupas1

1Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Gastroenterologijos, nefrologijos, urologijos ir abdominalinės chirurgijos klinika, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos klinika, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

El. paštas: edgaras.kulikauskas@santa.lt

Pirminiai retroperitoniniai navikai yra reti, pasižymintys didele histologine įvairove. Apie 80 proc. pirminių retroperitoninio tarpo navikų yra piktybiniai, o gerybinės lipomos šioje vietoje aptinkamos labai retai. Augdamos lėtai lipomos gali pasiekti 20 cm dydį ir kelių kilogramų svorį, nesukeldamos ryškesnės simptomatikos. Šių nepiktybinių navikų diagnostika remiasi radiologiniais tyrimais. Atskirti lipomas nuo piktybinių riebalinių navikų, ypač geros diferenciacijos liposarkomomis, kurios retai metastazuoja, tačiau pasižymi dideliu recidyvų dažnumu, gali būti labai sudėtinga. Dėl šių priežasčių riebaliniai retroperitoninio tarpo navikai turi būti vertinami kaip liposarkomos, kol neįrodoma kitaip. Radikalus chirurginis naviko pašalinimas yra pirmiausia pasirenkamas gydymo metodas.
Pateikiame klinikinį retroperitoninės lipomos, nustatytos 61 metų amžiaus vyrui, gydymo atvejį. Navikas diagnozuotas remiantis klinika ir kompiuterinės tomografijos tyrimu. Operacijos metu rasta ir pašalinta 40 × 40 × 20 cm dydžio, 6500 g svorio lipoma, diagnozė patvirtinta histologinio tyrimo metu. Devintą parą po operacijos, ligonis išrašytas į namus.

Reikšminiai žodžiai: retroperitoninis tarpas, lipoma, chirurgija.

Giant retroperitoneal lipoma: case report and literature review

Edgaras Kulikauskas1, Eligijus Poškus1, Dileta Rutkauskaitė2, Kęstutis Strupas1

1Clinic of Gastroenterology, Urology and Abdominal Surgery, Vilnius University Hospital “Santariškių klinikos”, Santariškių Str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2Vilnius University, Medical Faculty, Clinic of Chest Diseases, Allergology and Radiology, Santariškių Str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania

E-mail: edgaras.kulikauskas@santa.lt

Primary retroperitoneal tumours are rare and show a high histological variety. About 80% of retroperitoneal tumours are malignant; benign lipomas in this location are exceptionally rare. These slow-growing tumors can grow up to more than 20 cm and weight a few kilograms. The differential diagnosis of lipomas with liposarcomas may be problematic, especially for tumours with low-grade malignancy, which have a predilection for local recurrence but do not generally metastatize. Fatty tumours of the retroperitoneum should be considered to be potential liposarcomas until proven otherwise, and a radical lesion excision should always be performed, if possible.
We report a case of a giant retroperitoneal lipoma in a 61-year-old male. A CT scan of his abdomen showed a large mass of fat density displacing organs to the right side. The patient underwent a radical tumour excision. Laparotomy showed a giant fatty mass measuring 40 x 40 x 20 cm and weighing 6500 g. The pathological examination revealed benign lipoma. The patient was discharged home on postoperative day 9.

Key words: retroperitoneal space, lipoma, surgery

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>