Svetimkūnis storojoje žarnoje: atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga
-
Bronius Buckus
Gintaras Varanauskas
Juozas Stanaitis
Algimantas Stašinskas
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2009.1.2138
PDF

How to Cite

1.
Svetimkūnis storojoje žarnoje: atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga. LS [Internet]. 2009 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 30];7(1-2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2138

Abstract

Bronius Buckus, Gintaras Varanauskas, Juozas Stanaitis, Algimantas Stašinskas
Vilniaus universiteto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinikos Bendrosios chirurgijos centras; Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: bronius.buckus@mf.vu.lt

Svetimkūniai storojoje žarnoje nėra tokie reti, kaip kartais yra manoma. Į distalinę storojo žarnyno dalį patenkančių svetimkūnių įvairovė yra begalinė, kaip ir jiems pašalinti naudojamų metodų skaičius, aprašomas literatūroje.
Šio straipsnio tikslas – aprašyti retą svetimkūnio storojoje žarnoje klinikinį atvejį ir pateikti literatūros apžvalgą.
Aprašomas klinikinis avejis, kai 29 metų ligonis į tiesiąją žarną įsipurškė „Makroflex“ montažinių poliuretano putų, kurios stingdamos geba išsiplėsti iki dviejų kartų. Vyriškis atvyko į gydymo įstaigą praėjus trims valandoms po įvykio, tačiau pašalinti svetimkūnio priėmimo skyriuje nepavyko. Įvertinus anamnezę, kliniką ir tyrimų duomenis, bendrosios nejautros metu ligoniui buvo atliktas laparotominis pjūvis ir svetimkūnis pašalintas transanaliai. Operacijos metu išplėsta storoji žarna buvo nepažeista ir gyvybinga, todėl kolotomija nebuvo indikuotina. Ligonis sparčiai sveiko ir šeštąją dieną buvo išrašytas iš gydymo įstaigos. Straipsnio pabaigoje pateikiama literatūros ir svetimkūnių iš storosios žarnos šalinimo būdų apžvalga.

Reikšminiai žodžiai: storoji žarna, svetimkūnis, gydymas

Colorectal foreign bodies: a case report and current literature review

Bronius Buckus, Gintaras Varanauskas, Juozas Stanaitis, Algimantas Stašinskas
Vilnius University, General Surgery Center of Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery, Vilnius University Emergency Hospital,
Šiltnamių str. 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mail: bronius.buckus@mf.vu.lt

Rectal foreign bodies are not an uncommon presentation in the emergency department. The variety of foreign bodies inserted to the distal colon is enormous and ingenious methods have been described for the extraction of these foreign bodies.
The aim of this article is to present a rare case of colorectal foreign body removal and to review current literature in this area.
We present a case of a 29-year old male patient with a difficult colorectal foreign body of moisture-cure semirigid polyurethane foam insulation which expands roughly two times in size during curing. When manual transanal extraction in the emergency department failed, the patient was admitted directly to the operating room for retrieval of the foreign body under general anesthesia. A laparotomy was conducted and the foreign body was successfuly removed transanally from the colorectal region without a colotomy. The patient was discharged within 6 days of the operation. A current literature review is presented and a management strategy suggested.

Key words: colorectal, foreign body, management

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>