Du chirurginiai moterų šlapimo nelaikymo gydymo būdai: kurį pasirinkti?
-
Aušra Černiauskienė
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.4.2297
PDF

How to Cite

1.
Černiauskienė A. Du chirurginiai moterų šlapimo nelaikymo gydymo būdai: kurį pasirinkti?. LS [Internet]. 2005Jan.1 [cited 2022Dec.5];3(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2297

Abstract

Aušra Černiauskienė
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Gastroenterologijos, nefrologijos, urologijos
ir abdominalinės chirurgijos klinika,
Nefrologijos ir urologijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: ausra.cerniauskiene@santa.lt

Įvadas / tikslas

Pateikti klasikinės kolposuspensijos Burch būdu vėlyvuosius rezultatus, komplikacijas ir palyginti juos su pakėlimo pouretriniais raiščiais metodika, taip pat išanalizuoti, koks gydymo būdas kokiai pacientei geriau tinka.

Metodai

Nuo 1996 iki 2005 metų buvo atliktos 325 kolposuspensijos Burch būdu. 2002 metais pradėtos daryti pouretrinių raiščių ("Sparc") implantacijos, tačiau jų atlikta nedaug (3 operacijos), nes rinkinys operacijai brangus. Šiame darbe retrospektyviai išnagrinėti 103 ligonių, operuotų 1996–2000 metais nuo šlapimo nelaikymo fizinio krūvio metu atvirąja Burch operacija, vėlyvieji rezultatai. Visoms ligonėms buvo nustatytas šlapimo nelaikymas fizinio krūvio metu (atlikus klinikinius, urodinaminius tyrimus ir kolpocistogramas). Ligonės buvo patikrintos ambulatoriškai, užpildė operacijos rezultatų ir savo gyvenimo kokybės vertinimų anketą. Vėlyvieji rezultatai po kolposuspensijos Burch būdu buvo vertinami praėjus 5 metams. Po raiščių implantacijos rezultatų įvertinti negalime, nes operacijų atlikome mažai. Todėl pateikiame savo atliktų atvirųjų Burch kolposuspensijų rezultatus, komplikacijas ir palyginame juos su literatūroje nurodomais pouretrinių raiščių implantacijos rezultatais. Taip pat lyginame atvirosios Burch operacijos ir pouretrinių raiščių operacijų indikacijas ir kontraindikacijas.

Rezultatai

Patikrinus ligones po atvirosios Burch operacijos, praėjus 5 metams, 82 (79,6%) ligonių gydymo rezultatai buvo labai geri ir geri, 16 (15,5%) – vidutiniai ir 5 (4,9%) – blogi. Literatūros duomenimis, praėjus 5 metams po Burch operacijos pasveiko 71–88% ligonių. Tai rodo, kad ši operacija iki šiol veiksminga gydant moterų šlapimo nelaikymą. Rezultatai po pouretrinių raiščių implantacijos literatūroje pateikiami tokie: po TVT operacijos praėjus 5 metams, pasveiko nuo 74% iki 90%, po "Sparc" raiščio implantacijos – 83% ligonių. Operacijos metu ir po jos (atvirosios kolposuspensijos Burch būdu ir pouretrinių raiščių implantacijos) pasitaiko chirurginių komplikacijų ir šlapinimosi sutrikimų. Literatūros duomenimis, komplikacijų po raiščių implantacijos yra daugiau negu po kolposuspensijos Burch būdu. Pouretrinių raiščių implantacija praplėtė operacinio moterų šlapimo nelaikymo gydymo indikacijas. Tai paprastos, greitai atliekamos, tačiau Lietuvos pacientėms vis dar brangios operacijos.

Išvados

Atvirosios kolposuspensijos Burch būdu ir pouretrinių raiščių implantacijos rezultatai panašūs. Kiekviena operacija turi savo indikacijų, nesėkmių ir komplikacijų. Nustatant chirurginio gydymo indikacijas reikia prisiminti, kad pirmoji operacija gali nulemti ligonės ateitį. Todėl kiekvienai pacientei individualiai parenkamas toks operacijos būdas, kuris užtikrintų ilgalaikį efektą, gerą prognozę ir estetinį vaizdą, suteiktų garantiją.

Reikšminiai žodžiai: šlapimo nelaikymas, chirurginis gydymas, pouretriniai raiščiai

Two methods of surgical treatment of urinary incontinence in women: which to choose?

Aušra Černiauskienė
Centre of Nephrology and Urology,
Vilnius University Hospital "Santariškių klinikos",
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: ausra.cerniauskiene@santa.lt

Background /objective

The purpose of this work was to present the distant results and complications of a classical Burch‘s colposuspension, to compare it with the method of raising by means of sub-urethral slings, and to determine which method of treatment suits the patient’s needs best.

Patients and methods

In the period from 1996 to 2005, 325 Burch‘s colposuspensions were performed. The implanting of sub-urethral slings ("Sparc") was started in 2002, however, only three surgeries were performed due to the high cost of the surgical set. This work retrospectively analyses distant results for 103 patients on which open Burch’s surgery was performed. All patients suffered from urinary incontinence during physical load (confirmed by clinical investigation, urodynamic tests and colpocystography). The patients were examined on an outpatient basis and filled in questionnaires on the evaluation of surgery results and quality of life. Distant results after Burch‘s colposuspension were evaluated after five years; results of sub-urethral sling implantation could not be evaluated as too few surgeries had been performed. Therefore, results of Burch‘s open colposuspensions performed by us are compared with the results of sling implantations described in the literature. Indications and contraindications to Burch‘s open surgery and sub-urethral sling implantation are also compared.

Results

Very good and goods results five years after Burch‘s open surgery were established for 82 patients (79.6%), medium for 16 patients (15.5%) and bad results for five patients (4.9%). According to the literature, 71 to 88% of patients recovered within five years after Burch‘s surgery. This shows the effectiveness of this operation in treating urinary incontinence in women. The following results of sub-urethral sling implantation are presented in the literature: 74 to 90% patients recovered within five years after TVT surgery and 83% patients after "Sparc" surgery. Surgical complications and urination disorders are potential complications during Burch‘s open colposuspension surgery and sub-urethral sling implantation as well as in the postoperative period. According to the literature, more complications are reported after sling implantations than after Burch‘s colposuspension. Sub-urethral sling surgery has expanded the range of indications for the surgical treatment of urinary incontinence in women. These operations are simple and do not take much time, however, they are still expensive in Lithuania.

Conclusions

A comparison of the results Burch‘s open colposuspension and sub-urethral sling implantation has shown that these surgeries are similar, each having its indications, failures and complications. While identifying indications for surgical treatment, one should bear in mind that the first surgery may be decisive for the patient’s future. Therefore, the choice of the method should be individual in each case and ensure long-term effects, favourable forecast and aesthetic appearance as well as guarantees to the patient.

Keywords: urinary incontinence, surgical treatment, sub-urethral slings

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)