Moterų šlapimo nelaikymo diagnostikos, gyvenimo kokybės ir gydymo rezultatų įvertinimo klausimynai
-
Aušra Černiauskienė
Feliksas Jankevičius
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2008.1.2162
PDF

How to Cite

1.
Černiauskienė A, Jankevičius F. Moterų šlapimo nelaikymo diagnostikos, gyvenimo kokybės ir gydymo rezultatų įvertinimo klausimynai. LS [Internet]. 2008Jan.1 [cited 2022Nov.28];6(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2162

Abstract

Aušra Černiauskienė, Feliksas Jankevičius
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Urologijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: ausra.cerniauskiene@santa.lt

Darbo tikslas – parinkti ir pagrįsti šlapimo nelaikymo simptomų ir gyvenimo kokybės klausimynus, vertinant moterų šlapimo nelaikymo paplitimą, nustatant jo rūšį, įtaką moters gyvenimo kokybei, ir panaudoti juos šios ligos diagnostikai, gydymui, rezultatams po operacijos įvertinti.
Išanalizuoti literatūroje pateikti Europos urologų asociacijos, trečiojo tarptautinio šlapimo nelaikymo pasitarimo 2004 metų rekomenduojami klausimynai šlapimo nelaikymo simptomams ir gyvenimo kokybei įvertinti. Išsiaiškinti šių klausimynų pranašumai ir trūkumai. Pasirinktos trumposios formos dviejų klausimynų: šlapimo ir lyties organų ligų sukelto neigiamo poveikio aprašo (UDI-6 – Urogenital Distress Inventory) ir šlapimo nelaikymo poveikio klausimyno (IIQ-7 – Incontinence Impact Questionnaire).
UDI-6 klausimynas padeda nustatyti šlapimo nelaikymo simptomus, IIQ-7 – analizuoti šlapimo nelaikymo poveikį gyvenimo kokybei. Šių klausimynų struktūra, forma ir turinys logiški. Jie trumpi, papildo vienas kitą. Klausimynų analizė ir įvertinimas parodė, kad jie gerai parengti, detalūs ir patikimi. Šie klausimynai suprantami ir gali būti taikomi tirti Lietuvos pacientėms.
Literatūros duomenimis, šiais klausimynais moterims lengva naudotis, jie yra patikimi ir juos galima pateikti kaip moterų šlapimo nelaikymo simptomų ir poveikio gyvenimo kokybei įvertinimo priemonę. Jie padės nustatyti moterų šlapimo nelaikymo simptomus, šlapimo nelaikymo rūšis, įtaką gyvenimo kokybei ir bus naudingi skiriant gydymą, stebint tokias pacientes po operacijos įvairioje klinikinėje aplinkoje, tiriant šios ligos paplitimą Lietuvoje.

Pagrindiniai žodžiai: šlapimo nelaikymas, gyvenimo kokybė, klausimynai

Questionnaires for the diagnostics and treatment of female urinary incontinence and the quality of life assessment

Aušra Černiauskienė, Feliksas Jankevičius
Centre of Urology, Santariškių Clinics, Vilnius University Hospital,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: ausra.cerniauskiene@santa.lt

The purpose of the study was to justify the selection of the questionnaires on female urinary incontinence symptoms and quality of life and women’s quality of life and to use the questionnaires in incontinence diagnostics, treatment, and assessment of post-operative results.
The questionnaires for the assessment of the urinary incontinence symptoms and quality of life, recommended by the European association of urology and the International Consultation on Incontinence 2004, have been examined. Upon studing both the advantages and drawbacks, two questionnaires have been selected: UDIž6 Urogenital Distress Inventory Short Form and IIQ-7 Incontinence Impact Questionnaire Short Form.
The UDI-6 questionnaire helps clarify the urinary incontinence symptoms, while the IIQ-7 questionnaire assists the analysis of the effect of urinary incontinence on quality of life. The questionnaires are logical in their structure, form and content. Both questionnaires are short and complement each other. An analysis has show that the questionnaires are well-compiled, detailed and reliable; they are understandable and can be adapted to the inverstigation of patients in Lithuania.
According to the literature, the questionnaires can be readily used by women, they are reliable and can be presented as a tool for assessing the symptoms of urinary incontinence in women and the impact of the symptoms upon their quality of life. The questionnaires will be helpful for determining the symptoms and types of female urinary incontinence, assessing the related diostress, administering medical treatment, monitoring post-opretive patients in different clinical environments, and studying the prevalence of the disease in Lithuania.

Key words: urinary incontinence, quality of life, questionnaires

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>