Alkoholio vartojimo įtaka ambulatorinėms traumoms Vilniuje
-
Valentinas Uvarovas
Liudvikas Kervys
Eugenijus Piešina
Vytenis Adomaitis
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.4.2253
PDF

How to Cite

1.
Uvarovas V, Kervys L, Piešina E, Adomaitis V. Alkoholio vartojimo įtaka ambulatorinėms traumoms Vilniuje. LS [Internet]. 2006Jan.1 [cited 2022May25];4(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2253

Abstract

Valentinas Uvarovas, Liudvikas Kervys, Eugenijus Piešina, Vytenis Adomaitis
Vilniaus universiteto Bendrosios ir plastinės chirurgijos, traumatologijos, ortopedijos klinika,
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El. paštas: valiusuvarovas@gmail.com

Tikslai

Išanalizuoti traumuotų dėl alkoholio intoksikacijos žmonių amžių, socialinę grupę ir lytį; įvertinti traumų pobūdį ir pažeidimo lokalizaciją traumai įvykus dėl alkoholio vartojimo.

Ligoniai ir metodai

Pagal nustatytus atrankos kriterijus retrospektyviai išanalizuotos nuo 18 iki 85 metų pacientų, atvykusių arba atgabentų į VGPUL Traumatologijos punktą nuo 2005 m. liepos 18 d. iki 2005 m. rugsėjo 15 d., 3582 asmens sveikatos istorijos, iš jų ir tų, kuriems nustatyta intoksikacija alkoholiu. Į tyrimą įtraukti ligoniai, kuriems pažeistas vienas kūno segmentas. Ligoniai, patyrę daugines traumas arba patekę į stacionarą tiesiogiai iš priėmimo skyriaus, į tyrimą neįtraukti. Girtumas nustatytas budinčio ortopedo traumatologo pagal klinikinius girtumo požymius (alkoholio kvapas iš burnos, nerišli kalba, koordinacijos sutrikimas, odenų paraudimas, kvėpavimo dažnis ir kt.).

Rezultatai

Girtumas nustatytas 412 (11,53%) ligoniams, iš jų 339 (82,28%) vyrams, 73 (17,72%) moterims. Dirbantys buvo 234 (56,8%) asmenys. Traumos priežastys: smurtas – 79 (19,17%), bandymas nusižudyti – 6 (1,46%), eismo įvykis – 24 (5,83%), kritimas – 303 (73,54%) atvejai. Iš minėtų 412 ligonių hospitalizuoti 45 pacientai (10,9%) .

Išvados

Iš traumų, susijusių su alkoholio intoksikacija, vyrauja traumos pargriuvus ir paslydus (73,5%). Traumoms, susijusioms su intoksikacija alkoholiu, specifinė nozologinė lokalizacija nebūdinga. Traumos dėl alkoholio poveikio būdingos darbingo amžiaus žmonėms – 25–40 metų (44,9%) ir 41–65 metų (25%), daugiausia jų patiria vyrai (82,3%). Socialinė padėtis (išsilavinimas ir užimtumas) įtakos šių ligonių traumatizmui neturėjo. Daugiau neblaivių pacientų patekdavo savaitgaliais (70%) negu šiokiadieniais ne darbo valandomis. Neblaivūs pacientai sudarė 11,5% visų ambulatorinių ligonių, besikreipiančių po darbo valandų ir savaitgaliais, tai atitinka daugelio autorių duomenis.

Reikšminiai žodžiai: trauma, alkoholis, intoksikacija

Relationship between acute alcohol consumption and injury type in Vilnius

Valentinas Uvarovas, Liudvikas Kervys, Eugenijus Piešina, Vytenis Adomaitis
Vilnius University, Clinic of General and Plastic Surgery, Orthopedics and Traumatology,
Vilnius University Emergency Hospital, Šiltnamių 29, LT–04130 Vilnius
E-mail: valiusuvarovas@gmail.com

Background / objective

A retrospective study was performed on two-month data (18.07.2005 to 15.09.2005) provided by Orthopedic Traumatology Clinic of Vilnius University Emergency Hospital.

Patients and methods

During the study period, 3582 patient entries were selected at Trauma Emergency Outpatient Department. A total of 412 were known to be intoxicated with alcohol at the time of trauma. A retrospective analysis of these patients case histories was performed. We selected intoxicated patients with reference alcohol intoxication symptoms described in a patient case history. The following criteria were evaluated: age, sex, employment, education, type of injury, time span from injury to admission.

Results

We found that in 412 (11.5%) of patients admitted to Outpatient Department , alcohol had been consumed prior to the accident. There were 339 (82.28%) men and 73 (17.72%) women. 234 (56.8%) were working-age patients. The causes of accidents were: violence 79 (19.17%), suicide 6 (1.46%), auto/moto/vehicle crash accidents 24 (5.83%), falls – 303 (73.54%). 45 patients were hospitalizated to Orthopedic Traumatology or Plastic Surgery departments.

Conclusion

The effects of acute alcohol consumption are not injury type specific, and interventions aimed at reducing the incidence of alcohol-related injury should not be targeted at specific injury types. The most frequent cause of accidents was falls (73.5%). Traumas related with alcohol are more specific for young, working-age people (21–40 years – 44.9%, 41–65 years – 25%). Most of alcohol-intoxicated patients were admitted to the Outpatient Department in weekends (70%).

Key words: trauma, injury, alcohol, intoxication

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>