Milligan–Morgan hemoroidektomijos: Vilniaus universiteto ligoninės "Santariškių klinikos" Centro filialo patirtis
-
Žymantas Jagelavičius
Narimantas Evaldas Samalavičius
Tomas Poškus
Liudvikas Kervys
Romanas Kęstutis Drąsutis
Published 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.4.2351
PDF

How to Cite

1.
Jagelavičius Žymantas, Samalavičius NE, Poškus T, Kervys L, Drąsutis RK. Milligan–Morgan hemoroidektomijos: Vilniaus universiteto ligoninės "Santariškių klinikos" Centro filialo patirtis. LS [Internet]. 2004Jan.1 [cited 2022Dec.4];2(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2351

Abstract

Žymantas Jagelavičius, Narimantas Evaldas Samalavičius, Tomas Poškus, Liudvikas Kervys, Romanas Kęstutis Drąsutis
Koloproktologijos poskyris, Pilvo chirurgijos III skyrius,
Vilniaus universiteto ligoninės "Santariškių klinikos"
Centro filialas, Žygimantų g. 3, LT-01102 Vilnius
El. paštas: narimantsam@takas.lt

Tikslas

Retrospektyviai išnagrinėti Milligan–Morgan hemoroidektomijų patirtį, įvertinti vėlyvuosius rezultatus.

Ligoniai ir metodai

Išnagrinėtos 270 ligonių, 1985–1999 m. VUL „Santariškių klinikos“ Centro filiale operuotų nuo hemorojaus, ligos istorijos. Iš jų 252 operuoti Milligan–Morgan metodu. Registruotas ligonių amžius, lytis, ligos trukmė iki operacijos, hospitalizavimo trukmė, hemorojaus laipsnis. Antro laipsnio hemorojumi sirgo 20 (7,9%), trečio – 185 (73,4%), ketvirto – 47 (18,7%) ligoniai. Bendrinė nejautra taikyta 144 (57,1%), spinalinė – 64 (25,4%), vietinė – 44 (17,5%) ligoniams. Siekiant įvertinti vėlyvuosius rezultatus, nuo 2001 m. spalio iki 2002 m. spalio visi ligoniai buvo apklausti paštu ar telefonu pagal iš anksto paruoštą klausimyną. Į klausimus atsakė 150 (59,5%) ligonių.

Rezultatai

Iš 252 ligonių pooperacinė eiga komplikavosi 16 (6,3%) ligonių: devyniems (3,6%) – šlapinimosi sutrikimu, septyniems (2,8%) – kraujavimu; trys ligoniai operuoti dar kartą. Išangės sritis sugijo per 2–16, vidutiniškai per 4,6 savaites. Iš 150 apklaustųjų pakartotinai nuo recidyvo operuoti trys (2,0%) ligoniai. Jie operacinį gydymą įvertino: labai gerai – 69 (46,0%), gerai 68 – (45,3%), patenkinamai – 12 (8,0%), blogai – vienas (0,7%) ligonis. Sutrikusia išangės raukų funkcija skundėsi 25 (16,7%) ligoniai, ją vertinome pagal Klivlendo išmatų nelaikymo klasifikaciją: 1 balas – vienas (0,7%) ligonis, 2 balai – trys (2%), 3 balai – šeši (4%), 4 balai – šeši (4%), 5 balai – nebuvo, 6 balai – trys (2,0%), 7 balai – nebuvo, 8 balai – du (1,3%), 9 balai – nebuvo, 10 balų – vienas (0,7%).

Išvados

Hemoroidektomija Milligan–Morgan būdu yra saugi ir veiksminga. Dauguma ligonių chirurginiu gydymu buvo patenkinti. Tačiau nereikia pamiršti, kad ir nedidelei daliai ligonių gali sutrikti išangės raukų funkcija.

Reikšminiai žodžiai: hemorojus, Milligan–Morgan hemoroidektomija, rezultatai, išmatų nelaikymas

Milligan–Morgan hemorrhoidectomies: experience of the Center Branch of Vilnius Univerity "Santariškių klinikos" Hospital

Žymantas Jagelavičius, Narimantas Evaldas Samalavičius, Tomas Poškus, Liudvikas Kervys, Romanas Kęstutis Drąsutis

Objective

Retrospective analysis of the experience and long-term results after Milligan–Morgan hemorrhoidectomy.

Patients and methods

During the period 1985–1999, 270 patients underwent hemorrhoidectomy in our hospital, of them 252 by using the Milligan–Morgan technique. We registered the age and sex of patients, time of illness and of hospitalization, degree of hemorrhoids: 20 (7.9%) had II°, 185 (73.4%) – III°, 47 (18.7%) – IV°. General anesthesia was used in 144 (57.1%), regional (spinal or epidural) in 64 (25.4%), local in 44 (17.5%) patients. To evaluate long-term results, all patients were interviewed by telephone or mail under a special questionnaire; 150 (59,5%) patients replied.

Results

Of 252 patients, 16 (6.3%) developed postoperative complications: nine (3.6%) troubles of urination, six (2.4%) bleeding, one (0.4%) early recurrence; three patients were reoperated on. The anal region healed over 2–16 (average 4.6) weeks. Three patients (2.0%) of the 150 interviewed were operated on repeatedly because of recurrence. They evaluated our surgical treatment: very good 69 (46.0%), good 68 (45.3%), satisfactory 12 (8.0%), bad one (0.7%) patient. Faecal incontinence was mentioned by 25 (16.7%) patients. We ranked it using Cleveland’s feacal incontinence classification: 1 point – one (0.7%) patient, 2b. – three (2%), 3b. – six (4%), 4b. – six (4%), 5b. – zero, 6b. – three (2.0%), 7b. – zero, 8b. – two (1.3%), 9b. – zero, 10b. – one (0.7%) patient.

Conclusions

Milligan–Morgan hemorrhoidectomy in our experience is a rather safe and effective method of treatment of hemorrhoides. The majority of the patients were satisfied with our treatment. However, we should have in mind that for a small part of patients mild faecal incontinence is possible.

Keywords: hemorrhoids, Milligan–Morgan hemorrhoidectomy, results, incontinece

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>