Plaštakų nudegimų gydymo metodų lyginamoji studija
-
Kęstutis Maslauskas
Rytis Rimdeika
Jolita Rapolienė
Tarvilas Norkus
Žilvinas Saladžinskas
Paulius Karčauskas
Published 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.3.2357
PDF

How to Cite

1.
Maslauskas K, Rimdeika R, Rapolienė J, Norkus T, Saladžinskas Žilvinas, Karčauskas P. Plaštakų nudegimų gydymo metodų lyginamoji studija. LS [Internet]. 2004Jan.1 [cited 2022Oct.7];2(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2357

Abstract

Kęstutis Maslauskas1, Rytis Rimdeika1, Jolita Rapolienė3, Tarvilas Norkus1, Žilvinas Saladžinskas2, Paulius Karčauskas3
1 Kauno medicinos universiteto klinikų
Chirurgijos klinikos
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyrius
2 Kauno medicinos universiteto klinikų
Chirurgijos klinika
3 Kauno medicinos universitetas,
Eivenių g. 2, LT-50009, Kaunas
El paštas: m.kestas@one.lt

Įvadas

KMUK Chirurgijos klinikos Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyriuje (2001 01–2004 06) atliktas randomizuotas atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo lyginti du gydymo metodai.

Ligoniai ir metodai

Traukiant vokus pacientai suskirstyti į grupes. Patekusiems į A grupę pacientams per 7 paras nuo nudegimo atliekama nekrektomija ir dalies storio autodermoplastika. Pacientams, patekusiems į B grupę, atliekami perrišimai vartojant sidabro sulfadiaziną, o atsidalijus negyvybingiems audiniams, – autodermoplastika. Iš stacionaro pacientai išrašomi sugijus >95% žaizdų. Kontrolės metu tiriami pirštų ir riešo aktyvūs ir pasyvūs judesiai, matuojama pirštų ir plaštakos jėga. Tirta 71 nudegusios plaštakos funkcija (44 pacientai).

Rezultatai

Lygindami minėtų grupių pacientų riešo judesius nustatėme, kad riešo judesių amplitudė atliekant fleksinius, ekstenzinius judesius, radialinis ir ulnarinis nuokrypis buvo didesni A grupės. Palyginus nykščio metakarpofalanginių ir interfalanginių sąnarių fleksinių judesių amplitudę bei ekstenziją per interfalanginius sąnarius, taip pat nykščio atitraukimą ir opoziciją išsiaiškinome, kad statistiškai reikšmingai geresnė funkcija buvo A (ankstyvos plastikos) grupės. Nustatėme statistiškai reikšmingą skirtumą lygindami visų pirštų fleksinius judesius per metakarpofalanginius, proksimalinius interfalanginius ir distalinius interfalanginius sąnarius. Lygindami ekstenzinius judesius per sąnarius, statistiškai reikšmingo skirtumo negavome. Pirštų ir plaštakų jėga buvo didesnė ankstyvos nekrektomijos ir plastikos, t. y. A, grupėje.

Išvados

Plaštakų nudegimą gydant ankstyva nekrektomija ir plastika, žaizdos sugyja greičiau, atkuriama didesnė riešo ir pirštų judesių amplitudė, plaštakos jėga, sutrumpėja paciento gydymo ligoninėje trukmė ir sumažėja gydymo išlaidos.

Reikšminiai žodžiai: plaštakų sužalojimas, nudegimas, nekrektomija, plastika

Comparative study of hand burn treatment

Kęstutis Maslauskas1, Rytis Rimdeika1, Jolita Rapolienė3, Tarvilas Norkus1, Žilvinas Saladžinskas2, Paulius Karčauskas3

Objective

During the period 01.2001–06.2004 in the Unit of Plastic Surgery and Burns of Kaunas Medical University Hospital a prospective randomised clinical trial was performed to compare two methods of treatment.

Patient and methods

Patients were selected into two groups by the envelope method. For patients in group A, necrectomy and immediate split thickness skin grafting were performed during the first 7 days after burn injury. In group B, daily local applications of silversulfadiazine and escharectomy with delayed split thickness skin grafting were performed. Patients were discharged from hospital when wound healing more than 95% was achieved. During the control, measurement of movements of all wrist and finger joints was performed. Also, the power of fingers and of all hand was measured. We examined 71 burned hands (44 patients).

Results

Comparing wrist flexion, extension, ulnar and radial deviation we found that the amplitude of movements was statistically significantly better in group A. Thumb flexion, extension, abduction and opposition were also better in the early necrectomy group.

Conclusions

The amplitude of movements of metacarpophalangeal, proximal interphalangeal, and distal interphalangeal joints as well as the strength of fingers and hands were statistically better in group of early necrectomy with immediate split thickness skin grafting.

Keywords: hand burns, hand injuries, grafting, early grafting

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2